Skip to main content

Temadag Stolthet och fördom

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 14:33 CEST

I anslutning till den nyöppnade utställningen Stolthet och fördom bjuder vi in till en temadag söndag 14 oktober kl 13-15. Pasteller och miniatyrer – en kvinnlig karriärmöjlighet? är rubriken på föreläsningar av Magnus Olausson, Cecilia Rönnerstam och Karin Wretstrand.

Tid:            Söndag 14 oktober kl 13-15
Plats:         Hörsalen (utrustad med hörslinga)
Kostnad:    Ingår i entréavgiften

Utställningen Stolthet och fördom handlar om villkor och möjligheter för kvinnliga konstnärer i Frankrike och Sverige 1750–1860. Från att ha varit beroende av mäns välvilja för att nå framgång går kvinnorna sakta men säkert mot en alltmer professionell yrkesroll.

Läs mer om utställningen här: www.nationalmuseum.se/stolthetochfordom

Ytterligare en temadag anordnas söndag 13 januari 2013. Under rubriken Om konstnärsrollens professionalisering i Sverige under 1800-talet föreläser Eva-Lena Bengtsson, Barbro Werkmäster och Bo Lundström.

Mer information
Magnus Olausson, utställningskommissarie, magnus.olausson@nationalmuseum.se,
08-5195 4371
Åsa Hallemar, informatör, asa.hallemar@nationalmuseum.se, 08-5195 4391, 076-721 56 78

Bildtext Marie-Anne Fragonard, Porträtt av okänd flicka

Bifogade filer

PDF-dokument