Skip to main content

Utställningar på Nationalmuseum i höst

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2019 08:30 CEST

Barbara Kruger, Untitled (Your Body is a Battleground), 1989. Photo: Jochen Arentzen, Courtesy of the artist and Sprüth Magers. Hella Jongerius – Breathing Colour, Design Museum London. Photo: Luke Hayes.

1989 – kultur och politik
5 september 2019 – 12 januari 2020

I höst är det trettio år sedan Berlinmuren föll. Murens fall blev den symboliska finalen för en politisk världsordning som bestått sedan slutet av andra världskriget. Utställningen undersöker vad som hände inom den visuella kulturen i bredaste mening i detta omvälvande historiska skede. Det blir en kalejdoskopisk blandning av populärkultur och finkultur som växlar mellan breda globala perspektiv och svenska mikroperspektiv. Det kan handla om de politiska motståndsrörelsernas affischer i Ungern och Tjeckoslovakien, mobiltelefondesign, Jeff Koons postmodernism och Jasper Morrisons nymodernism, Roxettes musikvideor, tv-spelens intåg och de stora axelvaddarnas mode. Utställningen tar fasta på skiftet mellan 1980- och 1990-tal som en historisk brytpunkt och idémässigt kretsar tematiken kring begrepp som frihet, befrielse och gränsupplösning.

Det är en blandning av fotografier, porträtt, affischer, video och design av konstnärer som Lars Tunbjörk, David Goldblatt, Cecilia Edefalk, Guerrilla Girls, Andres Serrano, Barbara Kruger och Nan Goldin som visas i utställningen. En katalog produceras med texter där utställningens temas diskuteras skrivna av Per Hedström, Anna Charlotta Gunnarson, Kalle Lind, Estelle af Malmborg, Sara Kristoffersson och Andreas Johansson Heinö.


Hella Jongerius – Breathing Colour
17 oktober – 9 februari 2020

Utställningen Hella Jongerius – Breathing Colour rör sig i gränslandet mellan konst och design. Den erbjuder en visuell undersökning av hur färg och ljus samspelar och förändras under dygnets alla timmar. I former av papper, textil, keramik, metall och plast visar den internationella stjärndesignern Hella Jongerius sin mångåriga konstnärliga forskning om färg, ljus och materialitet. Hennes studie fördjupas i mötet med konstverk hon valt ur Nationalmuseums samling. Efter renoveringen av Nationalmuseum visas konsten mot färgsatta väggar och integrerat så att måleri och skulptur möter textilier och keramik från samma period. Färgsättningen av de olika rummen är resultatet av museets mångåriga studier av hur färg, konst och design samspelar med målet att ge föremålen en kontext som ökar deras visuella attraktionsgrad. Att presentera Hella Jongerius – Breathing Colour för besökarna leder förhoppningsvis till ökade funderingar kring och samtal om hur färg påverkar oss och vår upplevelse av omvärlden.

Utställningen är producerad i samarbete med Design Museum i London där den visades sommaren 2017. Sommaren 2018 visades den på Museum Boijmans Van Beuningen i Rotterdam. Utställningen i Stockholm har möjliggjorts tack vare generöst stöd från Nationalmusei Vänner.

Mer information
Hanna Tottmar, pressansvarig, press@nationalmuseum.se, 08-5195 4400

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Samlingarna omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900 samt konsthantverk och design fram till idag. Museibyggnaden har genomgått en omfattande renovering och återöppnades hösten 2018. Nationalmuseum samarbetar med Svenska Dagbladet, Bank of America Merrill Lynch, The Wineagency och Grand Hôtel Stockholm.