Skip to main content

Alla insekter i Sverige kartläggs med den senaste DNA-tekniken

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2017 10:00 CEST

Fredrik Ronquist, här med en vandrande pinne, vid Naturhistoriska riksmuseet ska leda arbetet att kartlägga Sveriges insekter med den senaste DNA-tekniken.

Nu startar Naturhistoriska riksmuseet ett nytt forskningsprojekt för att kartlägga Sveriges insekter och dessutom de mikroskopiska djuren som lever på och i insekterna.

Resultatet av denna forskning blir en guldgruva för forskare som studerar samband och mångfald i svenska ekosystem. Insekter spelar nämligen nyckelroller i de flesta ekosystem och står för en stor del av den biologiska mångfalden.

- Vi kommer att använda den senaste tekniken som läser DNA från massor av arter samtidigt, säger professor Fredrik Ronquist vid Naturhistoriska riksmuseet.

Samtidigt som de svenska insekterna kartläggs ska samma sak göras på Madagaskar. Att jämföra dessa två länders helt olika natur kommer att ge kunskaper om hur arter samspelar i ett ekosystem, mikroorganismernas roll i livsmedelsförsörjning och om hälsofrågor.

Samarbetspartners och finansiär

Forskningen ska ledas av Naturhistoriska riksmuseet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan. Ett omfattande bidrag på 31 miljoner kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör det nya projektet möjligt.

För mer information om projektet, se pdf-bilaga, sida 2.

Kontakt

Fredrik Ronquist
Professor vid Naturhistoriska riksmuseet
08-519 540 94
0733-927 529

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 10 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy