Skip to main content

Naturhistoriska riksmuseet stänger för besökare

Pressmeddelande   •   Mar 19, 2020 13:37 CET

Naturhistoriska riksmuseet stänger för besökare tills vidare från lördag 21 mars 2020, med anledning av spridningen av corona. Myndighetens övriga verksamhet fortsätter i den utsträckning det är möjligt.

De museer som ingår i centralmuseernas samarbetsråd har gemensamt beslutat att var och en stänger så snart det är möjligt för att motverka smittspridning i samhället.

Gemensamt uttalande från centralmuseerna:

”Centralmuseernas samarbetsråd samlar de statliga museimyndigheterna Moderna Museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Statens centrum för arkitektur och design, Statens försvarshistoriska museer, Statens historiska museer, Statens maritima och transporthistoriska museer, Statens museer för världskultur och Statens musikverk (avseende Scenkonstmuseet) samt stiftelserna Arbetets museum, Nordiska museet, Skansen och Tekniska museet

Mot bakgrund av det rådande smittoläget för covid-19 och med beaktande av de tydliga signalerna från Folkhälsomyndigheten om vikten av att alla aktörer i samhället motverkar smittspridning och särskilt skyddar personer i riskgrupper, har Centralmuseernas samarbetsråd idag beslutat rekommendera de medlemmar som har verksamhet i områden med hög smittspridning att stänga sina publika verksamheter för besökare. Stängningen genomförs så snart det är möjligt för respektive museum. Rekommendationen om stängning är en tillfällig åtgärd som gäller tills vidare. Den berör museernas publika verksamheter, inte övriga verksamheter inom organisationerna. Museerna kommer genom olika kanaler fortsätta erbjuda och försöka vidareutveckla utbudet av bland annat digitala visningar och digitalt material för skolor.

Museerna har redan, genom begränsningen av allmänna sammankomster, sett en mycket kraftig minskning i antalet fysiska besökare. Den kraftiga nedgången och stora antalet avbokningar gör att det, utöver smittskyddsaspekterna, också ekonomiskt är svårt att upprätthålla den publika verksamheten, särskilt sådan där externa intäkter är en viktig inkomstkälla.

Museer är viktiga samhällsinstitutioner. I denna tid av kris och samhällsprövning har vi sett det som angeläget att så länge som möjligt vara en trygg punkt och erbjuda publik verksamhet, samtidigt som vi hela tiden beaktat de senaste rekommendationerna från expertmyndigheterna och besluten av regeringen. Det är därför inte ett enkelt beslut att nu stänga de publika verksamheterna för besökare, men av de skäl vi ovan angett är det nödvändigt.

Den dramatiska nedgång vi redan sett i antalet besökare har slagit hårt mot museernas ekonomi. Detta kommer förvärras ju längre tid som går utan normal besökstillströmning och för flera museer göra situationen akut. Vi ser därför stort behov av att regeringen nogsamt analyserar den ekonomiska situationen för museerna och vidtar stödåtgärder som gör att museerna också i framtiden, när pandemin är över, kan erbjuda besökare den viktiga och högt uppskattade verksamhet som vi fram tills nu kunnat erbjuda.”

Fakta om Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet är en statlig myndighet och Sveriges största museum. Vi vill öka kunskapen om naturen och inspirera till ansvar för vår värld. Det är därför vi forskar och sprider kunskap och upplevelser. När det leder till fascination och livslångt engagemang har vi lyckats.

De naturhistoriska samlingarna innehåller fler än 10 miljoner växter, djur, svampar, miljöprover, mineral och fossil. Samlingarna är grunden för forskning och utställningar där vår ambition är att vara av världsklass. För besökarna finns elva permanenta utställningar och kupolbiografen Cosmonova som visar filmer i världens största filmformat, IMAX.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.