Skip to main content

Ta del av nästan 100 års forskningserfarenhet kring fåglars flyttbeteende!

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 09:42 CEST

Fjäderfäinfluensan (= den så kallad fågelinfluensan) Fågelinfluensan, eller H5N1-viruset är just nu ett högaktuellt ämne som skapat ett antal frågor hos oss alla. Ett antal institutioner och myndigheter arbetar med frågan i Sverige och i världen. Viruset misstänks kunna spridas av flyttfåglar och är i nuläget främst ett hot mot fåglar, både vilda och tama. Det material och den kunskap som under lång tid byggts upp vid museets ringmärkningscentral har visat sig betydelsefull under riskanalysen av hur fågelinfluensan eventuellt skulle kunna påverka Sverige. Ringmärkningen i Sverige startades 1911 och de närmare 150 000 återfynd som erhållits finns alla samlade vid Naturhistoriska riksmuseet. Verksamheten bidrar fortlöpande med kunskap om bland annat reproduktion, flyttning och överlevnad hos många fågelarter. Thord Fransson som arbetar vid ringmärkningscentralen är flyttfågelforskare och ingår i den referensgrupp som Jordbruksverket nyligen bildat. Flera fågelarter flyttar västerut från häckningsområden i norra Ryssland för att nå ett mildare vinterklimat i Västeuropa eller för att passera mot vinterkvarter i Afrika. Det rör sig främst om änder, gäss och vadare. Att viruset nyligen påträffats i relativt nordliga och för Sverige relativt närliggande områden innebär att det finns en liten risk att det skulle kunna föras till Sverige. Flera av de aktuella arterna har redan flyttat förbi, men både gräsand och vigg fortsätter att anlända till Sverige under november månad. Många viggar övervintrar i Sverige och återfynd av ringmärkta fåglar visar att häckningsområdet sträcker sig till floden Ob, öster om Ural. Jordbruksverket uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med information om dagsläget. Information kan också hittas på hemsidor hos Smittskyddsinstitutet och Statens Veterinärmedicinska anstalt. Kartor med påvisade utbrott finns på FAO:s hemsida. Lite bakgrund kan hittas på Sveriges Ornitiologiska Förenings hemsida, där det även framhålls att fågelinfluensan snarare borde benämnas fjäderfäinfluensa. Vill du veta mer om museets forskning kring fåglars flyttbeteende? Kontakta: Thord Fransson thord.fransson@nrm.se 08-519 42 04 Länkar på: http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/fagelinfluensa.4.169b66e1072c2b160e8000373.html

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy