Skip to main content

Nestlé första livsmedelsföretag att samarbeta med Fair Labor Association

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 09:29 CET

Nestlé första livsmedelsföretag att samarbeta med Fair Labor Association

Nestlé har beslutat att gå in i ett samarbete med  Fair Labor Association (FLA) för att göra en undersökning om det förekommer barnarbete på de kakaoodlingar som förser våra fabriker med kakaobönor.

FLA är ett oberoende organ som arbetar med stora företag med målsättning att förbättra arbetsförhållandena i råvaruledet.

Under Januari 2012 kommer FLA att sända oberoende experter till Elfenbenskusten för att undersöka Nestlés leverantörsled.

Om de skulle finna tecken på att barnarbete förekommer, kommer FLA omedelbart att gå till botten med anledningen och ge Nestlé råd om hur vi kan gå vidare för att säkerställa långsiktigt hållbar utveckling.

FLA’s roll blir att tillhandahålla experter för att säkerställa Nestlés att ansträngningar att eliminera barnarbete efterlevs på ett effektivt och transparent sätt.

Första livsmedelsföretaget i samarbete med FLA
Nestlés beslut att bli medlem i FLA betyder att vi blir det första företaget som gör detta.

FLAs samarbete med Nestlé inom kakaosektorn inleds tidigt nästa år på Elfenbenskusten, som är världens största distributör av kakaoråvaror.

Initialt kommer FLA att skicka ett team av oberoende experter till landet för att kartlägga situationen i leverantörsledet.

Resultatet av FLAs utvärdering, som kommer att offentliggöras under våren 2012, kommer att vägleda Nestlés fortsatta verksamhet.

 “Barnarbete har inte någon legitimitet i vår verksamhet” säger José Lopez, Executive Vice President for Operations, Nestlé.

“Vi kan inte lösa problematiken på egen hand, utan behöver en samarbetspartner som FLA för att säkerställa att ansträngningar görs för att komma till rätta med problematiken där behovet är som störst.”

Samarbete för att lösa problematiken

FLA består av en grupp socialt ansvariga företag, NGOs och experter, som tillsammans arbetar för att befrämja tillämpandet av internationella arbetsstandarder.

Under fas två, kommer Nestlé tillsammans med FLA och andra målgrupper, inklusive myndigheterna på Elfenbenskusten, följa upp de problem som eventuellt har kommit fram vid utredningen.

FLA kommer att avgöra graden av åtgärder och rapportera om detta regelbundet. 

Förbättrade arbetsförhållanden

Auret van Heerden, President i FLA, välkomnar möjligheten till samarbete med Nestlé i dessa frågor.

“Vår arbetssätt ändras från att göra revisioner och kontrollera regelverk till att praktiskt medverka till att lösa problemen”, förklarar han.

“Vi kommer därmed medverka till att bygga upp en värdegrund på Elfenbenskusten som hanterar de frågeställningar som kommer fram och sedan att bedöma vilka lösningar som fungerar.”

 Bygger på Nestlé Cocoa Plan

Samarbetet med FLA ligger i linje med Nestlés ansträngningar att främja långsiktigt hållbar utveckling och bättre arbetsbetingelser i kakaoledet, i enlighet med riktlinjerna i  Nestlé Cocoa Plan.

 

Genom “The Cocoa Plan” kommer företaget att under en 10-års period investera 110 million CHF
(806 miljoner SKR), i att tillhandahålla kakaoplantor av högre kvalitet till odlare, samt att öka spårbarheten inom leverantörsledet.  

 Detta bidrar till hjälp åt odlaren och dennes familj samt samhället de lever i.

På Elfenbenskusten arbetar Nestlé redan tillsammans med två andra organisationer, UTZ och Fairtrade, för att säkerställa att kakaon vi använder kommer från ansvarsfulla och hållbara källor.

 Hittills omfattas 22 jordbrukskooperativ av Nestlés Cocoa Plan i landet, och varje år kommer det fler.

Ett långt och komplext leverantörsled

Leverantörsledet för kakaobönorna är både långt och komplext. Detta gör det desto svårare för livsmedelsföretag att säkerställa exakt var deras kakao kommer ifrån och under vilka förhållanden den har skördats.

Certifieringsorganisationer som UTZ och Fairtrade menar att odlare som arbetar för kooperativen
har fått utbildning i syfte att avråda dem från att använda barnarbete.

På kooperativen kontrolleras efterlevnaden, med hjälp av en externa revisorer, en gång per år.

Fastän Nestlés Cocoa Plan redan finns i ett flertal länder, kommer projektet med FLA att inledas på Elfenbenskusten där företaget köper största mängden kakao.

 Det finns fler än 800,000 kakaoodlare i landet, varav nästan alla drivs som småskaliga familjeägda jordbruk.

 ”Tidigare har vi inte haft möjlighet att hitta någon tillförlitlig samarbetspartner med kapacitet att hjälpa oss med denna typen av projekt, ” säger Jose Lopez, ”Men nu har vi hittat en organisation som kan bidra till att fokusera på problemet med barnarbete” 

Relaterade informationslänkar:

 “The Cocoa Plan”

http://www.nestle.com/CSV/CreatingSharedValueCaseStudies/AllCaseStudies/Pages/The-Cocoa-Plan.aspx

 Hållbar kakao: Elfenbenskusten

http://www.nestle.com/Media/MediaLibrary/MediaVideos/Pages/VideoNewsSingle.aspx?guid=43AA181E-78E5-427C-AD79-59D468D2ABA2

Nestlé lanserar ”the Cocoa Plan”

http://www.nestle.com/Media/NewsAndFeatures/Pages/Nestle-launches-The-Cocoa-Plan.aspx

För mer information, vänligen kontakta

Marie Louise Elmgren
Informationschef
Nestlé Sverige AB
Tfn 042-19 91 27
e-mail: marielouise.elmgren @se.nestle.com

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy