Skip to main content

Nestlé - ny CSV-rapport om vatten och de globala vattenutmaningarna

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 09:09 CET

Långsiktigt hållbar utveckling och ansvarsfullt agerande är viktiga ingredienser i Nestlés dagliga arbete. Samtidigt som Nestlé publicerar det tryckta materialet av årsrapporten från 2011, puliceras även den senaste CSV-rapporten. Nestlés CSV-arbete bygger på en stark bas av regelverk och långsiktigt hållbar utveckling och omfattar tre för företaget övergripande fokusområden – Jordbruksutveckling, Nutrition och Vatten.

I år fokuserar CSV-rapporten på viktiga frågor kring vattenhantering och vattenresurser, för att säkerställa jordens framtida vattentillgång. Nyckeln till att reducera världens vattenkonsumtion kräver lokala aktiviteter och engagemang.  

Nestlés vattenrapport ger en överblick av Nestlés aktiva arbete med vatten i samband med jordbruksprojekt och hanteringen av vatten i våra fabriker. Vi menar att vatten är en mänsklig rättighet, alla ska ha tillgång till vatten för matlagning och hygien, och utöver det bör priset på vatten regleras.

Nestlé arbetar ständigt med att utveckla sitt miljöengagemang genom effektivare hantering i fabrik både avseende råvaruresurser men också säkerställandet av långsiktig tillgång på råmaterial. Samtidigt arbetar företaget för att förbättra levnadsvillkoren och säkerheten för såväl odlare som medarbetare i våra fabriker.
Sedan 2001 har Nestlé dragit ner den totala vattenkonsumtionen i fabrikerna med 28%.

I rapporten delar Professor John Briscoe, Harward University, med sig av sina erfarenheter i vattenfrågor, där han menar att vattenhanteringen är en av mänsklighetens största utmaningar.

Under 2011, mottog Nestlé det prestigefyllda vattenpriset ”World Water Industry Award” för sitt engagemang i vattenfrågor, av SIWI (Stockholm International Water Institute).

Inom Nestlé engagerar vi oss också mycket kring vatten i relation till mat och konsekvenserna kring framtagning av biobränsle. Det är vår förhoppning att Rio+20 konferensen kommer att säkerställa att ”Mat är för människor och att endast avfall ska användas till biobränsle”.

Nestlés engagemang i vatten framgår av företagets fem fokusområden

Work to achieve water efficiency across our operations
Ledande på vattenhantering och i att reducera vattenförbrukningen i alla våra fabriker.

Advocate for effective water policies and stewardship
Förespråkar policyer som sätter ett värde på vatten på alla nivåer.
 
Treat effectively the water we discharge
Sätter stränga mål kring rengöring av vatten innan det skickas tillbaka till miljön.  

Engage with suppliers, especially those in agriculture
Hjälper leverantörer/odlare att förbättra vattenhanteringen med fokus på betydelsen för flodområdet.  

Raise awareness of water access and conservation
Engagerar medarbetare, myndigheter och konsumenter i vattenhantering.

www.nestle.com finner Du även den fullständiga rapporten.

För frågor vänligen kontakta.
Marie Louise Elmgren, Corporate Communication Manager
Nestlé Sverige AB, Tfn 042- 19 91 27,e-mail
marielouise.elmgren@se.nestle.com

Grunden i Nestlés affärsverksamhet bygger på Creating Shared Value (CSV) längs hela värdekedjan. Det innebär att vi måste skapa värde för våra målgrupper samtidigt som vi skapar värde för samhället. CSV är också inlagt i våra Affärsprinciper (Nestlé Corporate Business Principles). NCBP omfattar efterlevnad av såväl lokala som internationella lagar, inklusive UN Global Compact och ILO’s konventioner. Genom ett aktivt långsiktigt hållbarhetsarbete hoppas vi kunna medverka till att bevara miljön och dess resurser för kommande generationer.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.