Skip to main content

Nestlé stödjer klimatfrågan på FN-toppmötet

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 18:44 CEST

Vid FN:s toppmöte för klimatfrågor i New York  uttalade Nestlé sitt stöd för initiativet ”Caring for Climate”, som ett led i företagets mångåriga insatser för klimatet. På mötet sa José Lopez, Nestlé Executive Vice President och chef för Operations, att Nestlé kommer att stödja motsvarande initiativ av andra ledande internationella organisationer, såsom CDP, för att ta itu med klimatfrågan.

"Caring for Climate" initiativet ligger  helt i linje med våra egna explicita åtaganden, som speglar vår respekt för samhället där vi verkar, respekt för miljön och respekt för kommande generationer", sa JoséLopez och fortsatte: Klimatförändringarna måste mötas med ömsesidig nytta, samarbete och flerpartskanaler för att kunna vara effektiva i slutändan",.

”Caring for Climate”
”Caring for Climate” leds av FN: s Global Compact, FN: s miljöprogram och FN: s ramkonvention för klimatförändringar. Nestlé samarbetar med en rad olika FN-organ som den akademiska världen och NGO:er ( icke-statliga organisationer), inklusive FN: s Global Compact och Rainforest Alliance, för att ta itu med olika komplexa klimat, miljö och sociala frågor som Nestlé och världen står inför.

Vård av klimatåtaganden omfattar ett kontinuerligt arbete med att effektivisera energianvändningen och minska växthusgaserna (GHG) vid framställning av produkter, tjänster och processer.

Som världens största livsmedelsföretag, har Nestlé direkt påverkan av effekterna av klimat-förändringarna och det är därför företaget under flera år har gjort betydelsefulla utsläpps-minskningar av växthusgaser och anpassningsåtgärder, som att använda förnybar energi och förbättra energieffektiviteten i sin verksamhet.

Genom sådana åtgärder och företagets arbete med leverantörer, jordbrukare och konsumenter för att främja resurseffektivitet, ansvarig varuförsörjning och miljöhänsyn, har Nestlé inte bara varit ledande utan också fått erkännande genom en rad olika organisationer och frivilligorganisationer som till exempel Oxfam och Dow Jones Sustainability Index.

Nestlé Nordens chef, Peter Svensson, instämmer i José Lopez uttalande och säger:
”Man kan inte driva affärsverksamhet idag utan att ta klimatfrågan på allvar. Klimatet behöver hjälp från olika typer av verksamheter i världen, där alla strävar mot samma mål som principerna i ”Caring for Climate”. Inom Nestlé har vi samma grundfilosofi när det gäller miljön och detta ingår som en mycket viktig del i vårt omfattande CSR-arbete i Norden.

Andra klimatåtgärdsinitiativ
Nestlé stödjer New York-förklaringen om skogar, vars vision är att stoppa- och vända förlusten av skog. Detta ligger helt i linje med Nestlés löfte om att bidra till att uppnå noll netto avskogning till 2020.

Företaget stöder också större initiativ från andra ledande internationella organisationer som de sex klimatåtgärdsinitiativ för CDP och Trillion Tonne Kommunikén för prinsen av Wales Corporate Leaders Group.

CDP har bland andra viktiga mål, att ta bort handelsdrivningen av avskogning från alla distributions-kedjor till 2020 och att uppmuntra ansvarstagande engagemang i klimatpolitiken.

Nestlé har minskat växthusgasutsläppen vid tillverkningen av ett kilo produkter med hälften jämfört med för 10 år sedan. År 2015 räknar Nestlé med att minska utsläppet av växthusgaser per ton produkt med 35% jämfört med 2005, vilket leder till en absolut minskning av utsläppen av växthusgaser.

Miljömässig hållbarhet är ett viktigt tema i Nestlés årliga Creating Shared Value Forum, som kommer att hållas den 9:e oktober i Schweiz. Forumet har en årlig sammankomst av representanter från NGO:er, industrin och universiteten där bästa praxis kring begreppet hur man skapar gemensamma värde delas och diskuteras.

Related information:
Whatis Nestlé doing about climate change?

Creating SharedValue: Environmental sustainability

Our commitment:  Climate change leadership

Läs gärna del av detta också:

Sep 8, 2014: Nestlé’s José Lopez speaks to The Washington Post

Feb 26,2014:  Nestlé tops Oxfam’s Behind theBrands Scorecard again

Nov 27,2013 : New Nestlé freezers to help tackle climate change

Dec 14,2012:  Nestlé helps farmers adapt toclimate change

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy