Skip to main content

Nestlé ”teamar upp” med företag och arbetsförmedeling för att ge jobb till ungdomarna

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 17:18 CEST

Idag den 18 september gjorde alla Nestlé-företagen i Europa ett unisont engagemang tillsammans med leverantörer och företag för att bidra till att ungdomar under 30 år får en möljighet att komma in på arbetsmarknaden. Initiativet är ett led i Nestlés projekt ”Alliance
for Youth”.

På Nestlé-kontoret i Helsingborg samlades 42 gäster för att informera, fråga, lära av varandra och diskutera vilka möjligheter företagen har att ta in ungdomar och vilka anspråk och förhållningssätt undomarna har till olika typer av kontaker med företag, samt hur vi kan sprida informationen vidare för att sänka arbetslöshetstalet.

Nestlé-företagen i Europa har inlett ett initiativ med företag/ leverantörer för att bidra till att reducera arbetslösheten bland ungdomar, under trettio år, och inspirera andra företag att göra detsamma. Ett initiativ som lanserades i hela Europa samtidigt.

På europeiskt plan deltar – utöver Nestlé – också verksamheter som till exempel  Facebook och Google, och målet är att försöka få in mer än 100.000 ungdomar under 30 år i arbete, praktikplatser eller liknande i Europa innan utgången av 2016. Tanken bakom samarbetet, som hittills omfattar cirka 200 verksamheter  i Europa, är att regeringar, myndigheter, arbetsförmedlingar etc inte ensamma kan lösa problemet med ungdomsarbetslösheten – näringslivet måste också ta ett ökat ansvar i utmaningen.

”Om inte vi gör något nu, är risken stor att vi har en förlorad generation framför oss.  Därför har vi satt stort fokus på detta. Vi är stolta över att några av de leverantörer som vi samarbetar med också arbetar för att ge ungdomarna en chans till kontakt med företagen och vi hoppas att denna amibition också ska nå ut till andra företag – som ringar på vattnet. Vill vill med vårt initiativ ge undomarna möjlighet att på plats känna efter om de mål de har satt upp är relevanta eller om det behövs extra utbildning eller träning för att nå målet. Det är min bestämda uppfattning att de unga också kan erbjuda oss, som företag, stora fördelar i form av andra tankesätt och genom deras medverkan i den exploderande it-utvecklingen. Ungdomsarbetslösheten i Europa är stor och i Sverige ligger den idag på mer än 17% - det har varken vi eller Europa råd med. Något måste göras nu, säger Magnus Nordin, VD Nestlé Sverige.”

Vid nätverksträffen på Nestlé, deltog representanter för företagen Meccom, White & Case och PEAB, samt Arbetsförmedlingen, Campus i Helsingborg och både arbetssökande ungdomar och studenter.

Nestlé i Europa har sedan starten i januari 2014 anställt 2519 ungdomar i Europa och haft 6082 andra kontakter i form av praktik, trainee, sommarjobb, cv-workshops, skuggning och föredrag mm.  Nestlé Norden har under samma tid anställt 150 ungdomar samtidigt som vi haft nära kontakt med 183 ungdomar och nått ut till 1500.  I Sverige har Nestlé anställt 23 medarbetare under 30 år under de senaste åtta månaderna.

Johan Lantz och Julia Andrén är exempel på två ungdomar som vi är stolta över att ha fått in i vår verksamhet. Julia har hjälpt till att utveckla företagets nätförsäljning medan Johan arbetar på vikariat bland annat med förpackningar och LEAN.

Statement från företagen

Under perioder söker vi personal men har faktiskt problem med att få kompetent personal eftersom flera yrkesutbildningar idag läggs ner på grund av bristande intresse, berättade Ola Hjort och Christer Jönsson från Meccom. Det behövs en attitydförändring och ökat samarbete med myndigheter
samtidigt som vi som företag bör kunna hitta fler synergier.

Rickard Klanglund på PEAB skolan håller med om det vikande intresset för hantverksarbete. Därför har PEAB tagit saken i egna händer och driver fem friskolor med 450 elever, under temat bygg. Rickard menar att det finns många jobb att få om ungdomar bara får rätt information och förstår vilka möjligheter som finns. Det handlar också om en attitydförändring – att ha en positiv förväntan och tro på den egna förmågan.

- Även Darragh Byrne på White & Case, Stockholm, som representerar ämnet affärsjuridik betonar vikten av att få in folk tidigt och berättar att de är mycket engagerade i ungdomar genom olika former av kunskap och mentorskap. Om vi kan bidra med att få in ett par ungdomar i arbete hos oss, känns det väldigt värdefullt.

Mats Assarsson, Fria Företagare, beskriver att cirka 80 % av alla jobb skapas av företag med färre anställda än 49 st. Dvs småföretag. Han poängterar att det ligger en fara i om myndigheterna drar ner på anställningsstöden, som den enskilde företagaren behöver för att helt enkelt ha råd att ta in ungdomar. Samtidigt som han också ser positivt på en ökad samverkan mellan olika enheter i samhället.

Amra Hadziahmetovic och Eugene Thushi på Arbetsföredingen var tydliga med att säga att det finns ett stort samarbetsbehov mellan företagen och Arbetsförmedlingen eftersom de sitter på stor information om vilken kunskap ungdomarna har och vilka som skulle kunna vara lämpade för olika
praktikplatser.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kunde alla deltagare i nätverksträffen ”Alliance for Youth” konstatera att ett ökat samarbete behövs mellan alla parter. Ungdomarna måste bli duktigare på att engagera sig och inte vara rädda att välja jobb med utveckingsmöjlighet istället för fokus på lön, medan företagen å sin sida måste bli bättre på återkoppling, praktikfokus och bidra med mer tid för ungdomarna. Arbetsförmedlingen menar att ungdomarna som söker jobb också måste vara mer pålästa och förstå vad företagen förväntar sig av dem.
Nestlé initiativet har nu sjösatt en viktig fas mot att få in fler ungdomar i arbete – samverkan – nu!

”En kan inte göra allt – men tillsammans kan vi göra mycket!.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy