Skip to main content

Var tredje KOL-patient fortsätter att röka

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 11:00 CET

Internationella KOL-dagen den 16 november:

Den 15 november 2011 - Knappt 30 procent av KOL-patienterna får inte den hjälp de har rätt till för att sluta röka, och var tredje patient fortsätter med rökningen trots att de har fått diagnosen KOL. Det visar resultaten av en ny undersökning bland KOL-patienter genomförd av Netdoktor.se. Enligt de senaste riktlinjerna från Socialstyrelsen ska alla KOL-patienter erbjudas hjälp till rökstopp.

Mellan 500 000-700 000 svenskar lider av KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och fler än 1,3 miljoner svenskar röker dagligen. Cirka 40 procent av dessa kommer att utveckla KOL. Trots att rökning bryter ner lungorna permanent fortsätter var tredje KOL-patient (30,5 procent) att röka. Det visar en ny undersökning bland 591 KOL-patienter i Sverige, genomförd av Netdoktor.se som en del av folkhälsokampanjen harduKOL.se.

Rökstopp viktigast
Enligt Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer ska alla rökare med KOL erbju-das hjälp till rökstopp. Netdoktors undersökning visar att knappt var tredje (28 procent) rökare med KOL aldrig har erbjudits denna hjälp. 

- Det är beklagligt om det förhåller sig så. Rökstopp är den enskilt mest betydelsefulla åtgärden för att stoppa den fortsatta sjukdomsutvecklingen vid KOL, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna och fortsätter:

- Vid fortsatt rökning fortsätter också den skadliga effekten med utveckling av hålrum, emfysem, i lungorna vilket innebär en ökande risk för andningsinvaliditet. Därför är det oroväckande om så många som var tredje inte får den hjälp som är nödvändig för att göra sig kvitt tobaksbegäret. Alla rökare som har KOL ska kontakta sin vårdcentral för att få hjälp till rökstopp - det är en hjälp man har rätt till.

Om undersökningen
Undersökningen är ett led i Netdoktors folkhälsokampanj harduKOL.se som genomförs från den 31 maj 2011 och minst åtta månader framåt. Undersökningen är genomförd som en onlineundersökning och har besvarats av 591 patienter med diagnostiserad KOL. Respondenterna fördelar sig brett med hänsyn till ålder, kön och bostadsort. Denna kampanj bedrivs av Netdoktor.se i samarbete med Pfizer och Boehringer Ingelheim.

Fler resultat ur undersökningen bland KOL-patienter

  • 58 procent har inte fått information om KOL vid tiden för diagnos
  • 71 procent känner inte till vilken lungfunktion de hade kvar vid diagnos
  • 90 procent har inte fått kostvägledning
  • 35 procent känner sig ofta deprimerade
  • 29,5 procent känner sig ofta isolerade
  • 35 procent av KOL-patienterna anger att de inte går på kontroller för sin sjukdom

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta:
Anna Björlin, Peach PR, tel: 0708-278851, e-post: anna.bjorlin@peachpr.se
Ann-Charlotte Beckman, VD Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 600 000 besök varje månad och omkring 200  000 medlemskap inom 30 olika communities. Bakom Netdoktor.se står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter. Netdoktor driver även NetdoktorPro – medicinskt verktyg för läkare.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy