Skip to main content

Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma

Nyhet   •   Dec 01, 2015 12:01 CET

Förskolan är livsviktig för små barn med stora bekymmer hemma.

Även små barn är med om allvarliga händelser i familjen – att en förälder eller någon annan i familjen blir allvarligt sjuk, missbrukar, mår psykiskt dåligt eller att det finns våld i familjen. Det händer också att någon nära anhörig avlider. Det är situationer som innebär utmaningar för förskolan; vardagen i förskolan får en särskilt stor betydelse för barnen.
Socialstyrelsen, Lärarförbundet, Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga bjöd in förskollärare, specialpedagoger, förskolechefer och andra intresserade till en konferens i Lärarnas Hus i Stockholm den 13 november 2015.

Teman som togs upp:

  • Barn och sorg
  • Att möta föräldrar med missbruk eller med psykisk ohälsa
  • Våld i familjen – hur påverkas barnen
  • Att förhålla sig till familjer med svår sjukdom

Se föreläsningarna på Nka Play

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy