Skip to main content

Webbplats för unga anhöriga till cancersjuka

Nyhet   •   Jul 17, 2013 14:15 CEST

Webbplatsen naracancer.se vänder sig till barn och unga som står någon nära som har eller har haft cancer. Det kan vara en förälder, ett syskon, en lärare eller en vän.

– Ungdomar som står nära någon som har cancer ska få en möjlighet att möta andra i liknande situation och stötta varandra. Lära sig mer om cancer och hur det är att leva som anhörig, säger Katrin Bartfait Jansson, onkolog och som tillsammans med kuratorn Johanna Joneklav är initiativtagare och projektledare till webbplatsen.

Bakom webbplatsen och uppbyggnaden står Regionalt Cancercentrum Uppsala/Örebro. Webbplatsen bygger på forskning om vad ungdomar som är anhöriga till någon som fått cancer är i behov av och hur de vill få hjälp. Den vänder sig till ungdomar mellan 15 och 25 år och visionen är att webbplatsen ska bli ett självklart ställe för ungdomar att besöka för att få det stöd och den information de behöver. Även föräldrar och vårdpersonal kan få råd om hur dem informerar och stöttar unga.

"De ska må bättre"

Cancer är en av Sveriges folksjukdomar. Vart femte person av de som får cancer har barn. Vid 21 års ålder har vart 15:e barn fått uppleva att deras mamma eller pappa drabbats av cancer. När detta händer påverkas hela familjen och tankarna och känslorna kan vara svåra att hantera för ungdomar. På webbplatsen får de stöd genom fakta och information om hur man reagerar vid krisreaktioner och sorg, och även praktisk information. Ungdomarna kan skriva frågor direkt till vården eller läsa personliga berättelser och intervjuer med andra ungdomar. Det finns också ett forum där ungdomar i liknande situation kan komma i kontakt med varandra för att utbyta erfarenheter, finna stöd och hjälp i varandra.
– Jag hoppas att webbplatsen ska bli välanvänd och komma ungdomarna till godo och att de ska må bättre och känna sig tryggare av att besöka den. Att det blir en naturlig plats att vända sig till när någon i närheten får cancer, säger Bartfai Jansson.

Målet är också att den ska främja folkhälsan genom information om cancerprevention och screeningverksamheter. Den ska också leva upp till Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen.
För att vara säkra på att webbplatsen erbjuder det som ungdomar behöver, så kommer den utvärderas efter hand.

Film för att skapa förståelse

Spridningen av webbplatsen sker genom vården och till ungdomar genom sociala medier som Facebook och YouTube. Näracancer.se har också tillsammans med Ung Cancer tagit fram filmen "Lämna mig inte", med syftet att skapa en större förståelse för de känslor som uppstår vid sjukdomen hos de som har cancer och för deras anhöriga. Fler filmer kommer att tas fram i framtiden.

TEXT OCH FOTO: KAROLINE ÖDELL, Nationellt kompetenscentrum anhöriga


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy