Skip to main content

Pressinbjudan - Nationell konferens barn som anhöriga 4 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 23:33 CEST

Barn som är anhöriga ska uppmärksammas och enligt lag få det stöd de behöver. Idag hålls Nationell konferens Barn som Anhöriga i Södermalmskyrkan i Stockholm där anhörigstöd till barn och unga står i fokus.

I konferensen deltar bland annat anhöriga, brukare och personal från landsting, kommuner och brukarorganisationer.

– Totalt är vi drygt 200 personer från hela landet som träffas för att lyssna på intressanta seminarier och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Alla är här av samma anledning, att få inspiration och hjälp med hur vi tillsammans gör det bättre för barn och unga som behöver stöd i en jobbig livssituation, säger Helene Klapp, projektledare vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.

På programmet finns Barntraumateamet i Norrköping, som arbetat fram en modell för att på bästa sätt stötta barn och unga som förlorat en förälder. Kuling.nu som drivs av Örebro läns landsting och ger stöd till unga med psykiskt sjuka föräldrar via nätet berättar om sitt arbete. Mattias Karlssons pappa insjuknade i alzheimer och Mattias kommer att berätta om när han började skriva om sin pappas sjukdom och sina egna upplevelser på bloggen "I demensens skugga". Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut finns också på plats för att berätta om sina satsningar kring barn och unga som behöver anhörigstöd.

Konferensen är den officiella uppstarten för ett nationellt utvecklingsarbete gällande förbättrat anhörigstöd till barn och unga som är anhöriga till föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet som har: missbruksproblem, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller som oväntat avlider. Bakom konferensen och utvecklingsarbetet står Nationellt kompetenscentrum Anhöriga och Linnéuniversitetet, som arbetar på uppdrag av Socialstyrelsen.

Tid: 4 oktober 8.30- 16.30
Plats: Södermalmskyrkan, Stockholm

Kontaktpersoner:
Nicklas Kartengren, projektledare/mötesledare, 0480-41 80 59
Helene Klapp, projektledare, 0480-41 80 37

Karoline Ödell, informatör, 0480-41 80 39

Nationellt kompetenscentrum Anhöriga har tillsammans med Linnéuniversitetet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att leda ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet; har missbruksproblem, psykisk sjukdom eller psykisk funktions- nedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller som oväntat avlider. Arbetet inriktar sig i huvudsak på att samordna pilotprojekt i Landstinget Dalarna, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Östergötland och Västra Götalandsregionen.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy