Skip to main content

Norconsult ska förhindra översvämningar

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 09:33 CEST

Kristianstad är på grund av sitt låglänta läge med stora flöden i Helgeå, kraftiga skyfall och en pågående havshöjning i en allvarlig situation där kommunen aktivt arbetar med skydd mot översvämningar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bedömer att staden står inför en betydande översvämningsrisk.

För att förhindra en översvämning kommer Kristianstads kommun renovera befintliga och bygga nya skyddsvallar, pumpstationer och dagvattendiken som skydd. Projektet beräknas vara färdigt år 2025 och kostnaden bedöms till cirka 500 miljoner kronor.


En fördel att vara samhällsbyggare med helhetssyn
Kristianstads kommun har nyligen avslutat ramavtalsupphandlingen för dammsäkerhet och pumpstationer. Av de sex anbudsgivare som deltog fick slutligen Norconsult uppdraget. Flertalet kompetenser inom Norconsult kommer att medverka i projektet; hydraulik-hydrologi, geoteknik, betongteknik, pumpstationer, mekanik, el- och kontrollutrustning, dagvattenhantering och gestaltning (landskapsarkitekt).

Det är roligt med synergin mellan affärsområden och teamen inom Norconsult. Det visar på att vi verkligen är samhällsbyggare med helhetssyn, säger Anna-Jeanette Larnelius, Affärsområdeschef för Mark & Vatten på Norconsult.

Uppdraget omfattar projektering av invallningsdammar och översvämningsskydd. I projektet återstår cirka 6 kilometer vallar samt förstärkningsarbeten för befintliga vallar, upprustning av dagvattenhantering för den del av Kristianstad som ligger på gammal sjöbotten och tre nya pumpstationer då en ny pumpstation skall byggas i stället för den gamla vid Pynten.

Ramavtalet är på ett år med möjlighet till förlängning i upp till tre år.

Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en komplett lösning. Detta är en del av vardagen för oss på Norconsult.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.