Skip to main content

Holmen Timber i strategiskt samarbete med Norrköpings Hamn och Stuveri

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 15:21 CEST

Holmen Timber och Norrköpings Hamn och Stuveri har inlett ett omfattande och långsiktigt samarbete kring lagring och hantering av trävaror från det nya sågverket vid Braviken utanför Norrköping.

Sågverket, som är specialiserat på konstruktionsvirke av gran, blir Skandinaviens största och modernaste sågverksindustri. Produktionen startar vid årsskiftet 2010/2011, och uppgår i uppstartsskedet till 550 000 kubikmeter per år. Fullt utbyggt får sågverket en årlig kapacitet om 750 000 kubikmeter trävaror.

I Holmen Timbers strävan att utveckla en modern anläggning med höga krav på kostnads- och miljöeffektivitet, har bolaget valt att lägga sågverkets hela lagerhantering utanför den egna verksamheten. Allt virke från sågverket koncentreras istället till Pampushamnen i Norrköping, som blir en samlad lagrings- och hanteringspunkt. Med den kapacitet som hamnterminalen erbjuder får Holmen Timber en säker lagring av produkterna, och en flexibel transport vidare till kunderna via fartyg, järnväg eller lastbil. För att hålla en hög kvalitet i lager- och logistikfunktionerna, och för att säkerställa att transporterna till kunderna kan ske effektivt, kommer de båda företagen att integrera sina affärssystem.

”-Med hela lagringsfunktionen samordnad i hamnområdet kan vi optimera våra transporter”, säger Anders Öquist, platschef vid Bravikens Sågverk. ”-Här har vi direkt tillgång till en stor hanteringskapacitet och ett trafiknät ut i världen via sjö, järnväg och väg. Vi knyter oss också närmare en aktör med goda kunskaper, erfarenheter och tekniska resurser för att hantera dessa varor”.

Norrköpings hamn är idag en av landets största exporthamnar för sågade trävaror. Härifrån exporteras virke från sågverk i en stor del av landet. Norrköpings Hamn och Stuveri har sedan tidigare arbetat aktivt med att utveckla nya logistiklösningar för trävaror. Med hanteringen av virket från Bravikens Sågverk skapas nya möjligheter för rederier och landtransportörer att etablera nya trafiklinjer. Därmed stärker Norrköpings hamn sin position som en av landets centrala exporthamnar för skogsindustrin.

”-Vi är glada att vi kunnat möta Holmens höga krav på kvalitet och effektivitet, och erbjuda en storskalig lösning för alla deras trävaror”, säger Bengt-Erik Bengtsson, verkställande direktör vid Norrköpings Hamn och Stuveri. ”-Uppdraget kräver nyutvecklad teknik och nya arbetssätt, och vi ser därför också goda möjligheter att bevara och stärka koncepten vidare för våra nuvarande kunder inom trävarulogistiken”.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Öquist, Platschef Bravikens Sågverk
Tel: 070 - 281 94 00

Bengt-Erik Bengtsson, VD Norrköpings Hamn och Stuveri AB
Tel: 011-25 06 50, 070-571 78 81

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera