Czcibotakcygfld3ml2v

Norrköpings hamn blir hub i ny satsning på närsjöfart

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 08:40 CET

Speditören Greencarrier står bakom den nya satsningen på närsjöfart mellan Polen och Sverige, där Norrköpings hamn blir en viktig länk och distributionspunkt. Bakom fartygslinjen står containerrederiet Seago Line, dotterbolag till Maersk Line.

Vr6whji6ijdzkamcif5i

Fokus på regionala nedslag i logistiken

Nyheter   •   Mar 14, 2018 08:00 CET

​Att östgötaregionen är en bra region för logistik har hörts många gånger förut. Regionens logistikarbete var också i fokus under det seminarium som nätverket Logistikia, som Norrköpings Hamn är en del av, anordnade i Norrköping den 9 mars. På plats var bland annat Almroths, Yrkeshögskolan och det nya regionala logistikklustret.

Eor501ykyr9ghvr1kxww

Fortsatt positiv utveckling för Norrköpings Hamn

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2018 10:13 CET

Högkonjunktur och tillväxt i regionen gör att Norrköpings Hamn gör ett positivt bokslut. Summeringen av 2017 visar rekordnivåer, framför allt på containersidan. Men flera godsslag visar en stabil utveckling.

Jfdaovgkdiuzmo4jbso4

Starkt logistikläge satsar på hållbart kluster

Nyheter   •   Feb 14, 2018 10:26 CET

Norrköping och Östgötaregionen behåller sin starka position som ett av landets topp-tre bästa logistiklägen. Nu går också flera aktörer samman i en storsatsning på ett logistikkluster, för att under en treårsperiod bygga upp och etablera ett gemensamt kompetenscentrum, med bas i Norrköping. Klustrets tydliga inriktning mot hållbarhet och långsiktig strukturförändring gör det unikt i landet.

Jprx7u2jdpf4y9j6shxf

Henrik Åkerström på plats som vd

Nyheter   •   Dec 06, 2017 14:54 CET

Sedan den 20 november är Henrik Åkerström på plats som ny vd för Norrköpings Hamn. Henrik har lång och gedigen erfarenhet från transport-, rederi- och logistikbranschen, och har en god kännedom om regionens näringsliv och utveckling.

Mxef04jplnvuqt9tkvdg

Symbolisk rälsläggning startskottet för ny järnväg till hamnen

Nyheter   •   Nov 13, 2017 15:16 CET

Under måndagen gick startskottet för bygget av Kardonbanan, en sju kilometer lång elektrifierad godsjärnväg som binder samman Norrköpings hamn på Händelö med stambanan. På plats fanns både Infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och Lars Stjernqvist, kommunstyrelsens ordförande (S) i Norrköping, som symboliskt la en bit räls som avstamp för bygget.

Wmvk79wdqjzjfjxgvs5b

Stark utveckling under året

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 13:05 CEST

Norrköpings Hamn har en stadig tillväxt i verksamheten. När nu större delen av året har gått kan bolaget konstatera att förra årets starka volymutveckling fortsatt även under 2017. Flera av affärsområdena har utvecklats bra under året, där särskilt tillväxten inom containersegmentet varit stark.

Oesyybywb6buaidaiwj2

Henrik Åkerström blir ny vd för Norrköpings Hamn

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 09:10 CEST

Henrik Åkerström, 51 år, tar över som ny vd för Norrköpings Hamn AB. Han efterträder nuvarande vd, Patrik Åman, som går i pension. Henrik Åkerström kommer närmast från vd-posten på Alltransport i Östergötland AB. Han har lång och gedigen erfarenhet från transport-, rederi- och logistikbranschen,

Ooedwk81zhyuuaisd0dv

Magnus Grimhed efterträder på sikt vår nuvarande försäljningschef

Nyheter   •   Maj 15, 2017 07:58 CEST

Media no image

Sjöfartens möjligheter för östgötaregionen

Nyheter   •   Maj 10, 2017 08:20 CEST

Fredagen den 5 maj var Norrköpings Hamn värd för det regionala nätverket Logistikia, som anordnade ett halvdagsseminarium på temat ”sjöfartens möjligheter för regionen”. Förutom seminarieprogrammet bjöds deltagarna också på en guidad tur i Pampushamnen. 


Deltagande föreläsare på seminariet var bland annat Johan Carlgren, Transport Quality Packaging Paper Manager, från BillerudKorsnäs och Johan Wallén, Managing Director på Team Lines Sverige. Besökarna fick också höra om den viktiga och stora utbyggnaden av Norrköpings hamn som väntar de kommande åren, en investering på cirka en miljard kronor. 


Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn, inledde seminariet med en global och regional utblick. Hamnen är navet i ett starkt logistikkluster, och bara i Norrköpings kommun bedöms mer än 11000 arbetstillfällen vara direkt eller indirekt beroende av hamn, transporter och logistik.
- Som hamn har vi därför en viktig roll i att se helheten och möjligheter till nya upplägg. På så vis bidrar vi till att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft, menade Ola Hjärtström.


BillerudKorsnäs är ett av de företag i regionen som gör stora investeringar för framtiden, med nya pappersmaskiner i Gruvön och Skärblacka. I samband med de stora satsningarna får Norrköpings hamn en central roll som hub för företagets distribution. Under året har Norrköpings hamn byggt ut ett lager på 12500 kvadratmeter för lagring och containerstuffning av främst MG-papper.
- Norrköpings hamn är en viktig nod för BillerudKorsnäs, och blir nu en av världens största terminalhanterare av högkvalitativt MG-papper, konstaterade Johan Carlgren. 


Johan Wallén på Team Lines Sverige, ett av Norrköpings hamns containerrederier sedan flera år, pratade om containers betydelse för den globala handeln och möjligheten till storskalighet inom exempelvis export. Som så kallat feederrederi, med fokus på den svenska ostkusten och Tyskland, ”matar” man de stora hamnarna med containers, för omlastning och vidare färd ut på den internationella marknaden. 

Johan Wallén bekräftade det ökade intresset för östersjön och ostkustens hamnar, och pekade också på betydelsen av att minska långväga lastbilstrafik genom ökad kortsjötrafik, så kallad short sea shipping.
- Sveriges kust är en fantastisk tillgång. Vi skulle önska att mer av det importgods som ändå konsumeras här skulle gå till Östersjöhamnar som Norrköping, menade Johan Wallén. 


Logistikia är ett nätverk för dig som jobbar med logistik, lager, transport eller närliggande områden. Vi verkar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte och relationsbyggande mellan aktörer aktiva inom Östergötland. Logistikia är initierat av Norrköpings kommun, Norrköpings Hamn AB, Region Östergötland och Linköpings universitet

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • fdwwola.hjdkvtbyarkutswatrilomcn@nhs.se
 • 011-250655
 • 0705-460642

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • ckxfmabfrikvorgwa.w.wvkjgrjhelmmwbyalgasren@btnhzes.se
 • 011-25 06 56

Om Norrköpings Hamn AB

Norrköpings Hamn AB

Norrköpings hamn har utvecklats till en av landets och östersjöområdets starkaste transportnoder. Här erbjuds ett transportmässigt fullservicekoncept, med hantering av de flesta typer av gods, främst skogs-, stål-, spannmåls-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster från svenska industrier.

Norrköpings Hamn AB driver den operativa verksamheten och strategiska utvecklingen i Norrköpings hamn. Bolaget ägs av Norrköpings kommun, och ingår i bolagskoncernen Norrköping Rådhus AB.

Adress

 • Norrköpings Hamn AB
 • Box 6075
 • 600 06 Norrköping
 • Vår hemsida