This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Coronavirus
Coronavirus

Pressmeddelande -

Information med anledning av coronaviruset covid-19

Vi på Norrlandsfonden bedriver full verksamhet även i denna situation. För närvarande prioriterar vi digitala möten och telefonsamtal. Vid fysiska möten ska deltagarna känna sig trygga med nödvändiga försiktighetsåtgärder. Medarbetare på Norrlandsfonden stannar hemma vid minsta sjukdomssymtom. Tillsvidare så hälsar vi inte genom handskakning. Medarbetare som varit på resa utomlands informerar om detta inför ett fysiskt möte. Vi förväntar oss motsvarande försiktighetsåtgärder av de vi möter.

Ämnen

Regioner


Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Presskontakt