Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 25 träffar

Totaltech investerar i verkstadslokal

Totaltech investerar i verkstadslokal

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 07:00 CET

TotalTech NTT verkar huvudsakligen mot tunga industrin i Malmfälten. Företaget utför service, tillverkar, reparerar och säljer produkter / reservdelar. Nu vill bolaget investera i en egen verkstadslokal och kontor på Vuoskonjärvi industriområde i Gällivare. Verkstaden kommer erbjuda skärande bearbetning. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

VD-skifte i Norrlandsfonden

VD-skifte i Norrlandsfonden

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2019 14:10 CET

Nuvarande VD Katja Lepola går vidare till nya uppgifter och rekryteringen av hennes efterträdare har inletts.

Norrland starkare än riket

Norrland starkare än riket

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2019 10:10 CET

Norrlandsfonden presenterar Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att konjunkturen i det norrländska näringslivet har mattats och kan i höst beskrivas som normalstarkt. Avmattningen sker på bred front men ingen bransch kan sägas vara i lågkonjunktur. Prognoserna inför våren pekar mot att det rådande läget består. Trots detta tycks Norrland ha bättre konjunktur än riket som helhet.

Norrbotten står starkast i Norrland

Norrbotten står starkast i Norrland

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2019 09:08 CET

Trots en relativt stor nedgång från förra året är konjunkturläget i Norrbotten starkare än normalt - Konjunkturindex för Norrbotten visar på +25, vilket är starkare än normalt och klart starkast i Norrland. Byggbranschen och sällanköpshandeln har gått fram medan läget inom industrin har dämpats en del, säger Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden.

Blogginlägg Visa alla 6 träffar

Investera i rymden

Investera i rymden

Blogginlägg   •   Nov 20, 2019 10:57 CET

Miniatyriserade satelliter gör rymden tillgänglig för allt fler aktörer och funktioner, med en kraftigt växande marknad som följd. Sverige har nu möjlighet att ta plats i denna utveckling. Luleå tekniska universitet satsar brett på rymdsegmentet, och i den satsningen finns även målsättningen att vårt näringsliv ska utvecklas för att kunna leverera produkter och tjänster inom rymdsektorn.

Klimatrisk är det nya svarta

Klimatrisk är det nya svarta

Blogginlägg   •   Nov 01, 2019 12:49 CET

Hittills har de flesta banker och övriga finansiärer hanterat frågan om klimatförändringar som en CSR-fråga. Men nu är den strategin inte längre tillräcklig. Klimatförändringar har blivit en finansiell risk och måste behandlas som en sådan. Hantering av klimatrisk är ett nytt perspektiv i den finansiella sektorn och system för detta kommer att behöva utvecklas.

​Två fluffiga frisyrer har oss på gaffeln

​Två fluffiga frisyrer har oss på gaffeln

Blogginlägg   •   Sep 23, 2019 08:50 CEST

Norrlandsfonden har nyligen presenterat färska siffror om konjunkturläget i Norrbotten. Samtliga branscher utom bygg går kraftigt nedåt och ligger relativt långt under normalläge. Enligt Konjukturinstitutet minskade svensk BNP oväntat mycket andra kvartalet i år. Samtidigt föll sysselsättningen för andra kvartalet i rad och det är tydligt att den svenska ekonomin har gått in i en avmattningsfas.

Hur länge är 27 år när tiden passerar så snabbt?

Hur länge är 27 år när tiden passerar så snabbt?

Blogginlägg   •   Jun 05, 2019 08:00 CEST

"Av Norrlandsfondens levnadstid på 58 år har jag fått vara med i 27, nästan hälften. Under denna tid har fonden utvecklats positivt och har i dag en helt annan kraft än vad den hade 1992. Den finansiella styrkan är mycket större och Norrlandsfonden har utvecklats till en riktigt stark och viktig finansiell aktör för företag i Norrland." - En krönika från en avgående Ekonomichef.

Bilder 4 träffar

lillhärdal

lillhärdal

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

6,72 MB • 3840 x 1644 px

lillhärdal

lillhärdal

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

8,9 MB • 3840 x 1644 px

lillhärdal

lillhärdal

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

3,83 MB • 2268 x 4032 px

Hasse lillhärdal

Hasse lillhärdal

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,69 MB • 4032 x 2268 px

Videor 1 träff

Dokument 4 träffar

Konjunkturbarometern 2019

Konjunkturbarometern 2019

Dokument   •   2019-11-06 09:08 CET

Revisionberättelse 2018 samt Revisors rapport över  översiktlig granskning av Norrlandsfondens hållbarhetsredovisning 2018
GRI-index 2018

GRI-index 2018

Dokument   •   2019-03-25 07:00 CET

Norrlandsfondens årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2018

Norrlandsfonden summerar ett framgångsrikt 2018 och blickar framåt mot 2019. Då ska ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet lyftas in ännu tydligare i vår bedömning av kreditansökningar. Vi gör detta för att vi är övertygade om att det är avgörande för företagens långsiktiga konkurrenskraft.

Kontaktpersoner 3 träffar

  • Företagsanalytiker
  • erowikmj.nbpysyhtrspomox@nonoretrlnwandidszmfobwndiqenyk.snremg
  • 070-572 22 53

  • Ekonomichef
  • lioundnra.eqhobnlliwbemurggs@novoreqrlotangsdsuafouondbnener.squeml
  • 070-366 18 17

  • Tf VD
  • lajersgk-oemloeuv.ynsolvdeifrseytrhvomrg@nqdorhurlltanupdscdfoxwnddgenpn.snjera
  • 070-626 42 56