Skip to main content

​Återbruk finns nu på Görla återvinningscentral i Norrtälje kommun

Nyhet   •   Maj 27, 2016 16:00 CEST

Nu kan du lämna saker du inte längre vill ha i vår container för återbruk på Görla återvinningscentral i Norrtälje kommun. Där kan allt som inte är trasigt eller förbrukat lämnas, till exempel ett soffbord du tröttnat på, kläderna du rensat ut eller ett fungerande verktyg du inte längre behöver.

Roslagskrafterna tar hand om det du lämnar in i vår container och ser till att det kommer till återanvändning. Här kan du läsa mer om Roslagskrafterna.

Salmunge och Häverö återvinningscentral står på tur

Vad gäller Salmunge och Häverö återvinningscentral i Norrtälje kommu pågår ett arbete med att hitta lämpliga samarbetspartners för mottagande och omhändertagande i ett kommande återbruk. När detta är klart kommer återbruk i någon form att finnas även på Salmunge och Häverö återvinningscentral. Det är ännu inte klart när det kan komma att vara igång.

Välkommen att återbruka!