Skip to main content

​Drönare för att leverera hjärtstartare – nu testas det i Norrtälje kommun

Nyhet   •   Okt 05, 2016 11:14 CEST

Foto: Det är inte bild på den drönare som används i testerna

Under 2-3 dagar i oktober kommer 22 flygtester med drönare att genomföras i och omkring Älmsta/Väddö. Testflygningarna sker med en specialutvecklad propellerdriven drönare som utrustas med en liten hjärtstartare för att pröva ut möjligheten att nå fram områden där ambulansens framkörningstid är förlängd.

Det är Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska institutet som i samverkan med Norrtälje kommun, Räddningstjänsten samt Stockholms läns landsting arbetar med en forskningsstudie för att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp.

Syftet med den här världsunika forskningsstudien är att testa de tekniska möjligheterna samt säkerhetsaspekterna kring att leverera en hjärtstartare med hjälp av drönare, liksom att mäta responstiden från start till landning i jämförelse med ambulanssjukvårdens insatstider.

Testflygningarna kommer att ske inom försvarsmaktens amfibieregementområde, R15B. Tillstånd är utfärdat från försvarsmakten amfibieregement 1, Transportstyrelsen och Luftfartsverket.

Fakta
När ett plötsligt hjärtstopp inträffar är det livsavgörande att någon i närheten tidigt larmar 112 samt startar hjärt-lungräddning (HLR) med 30 kompressioner och 2 inblåsningar. För att få hjärtat att starta igen krävs det dock oftast en hjärtstartare. Om en hjärtstartare finns tillgänglig inom de första 3-5 minuterna kan uppemot 70 procent överleva händelsen, jämfört med endast cirka 10 procent om man inväntar ambulansens hjärtstartare. I områden med lång framkörningstid för ambulansen är chanserna att överleva mindre än 10 procent.

Vid frågor kontakta:

Forskningsstudien
Andreas Claesson
Legitimerad ambulanssjuksköterska, Medicine Doktor, Projektledare
Centrum för hjärtstoppsforskning Karolinska institutet/Södersjukhuset.
Mail: andreas.claesson@ki.se

Press/Media
Marina Filipsson,
Kommunikationsstrateg, Norrtälje kommun
Mail: marina.filipsson@norrtalje.se

Norrtälje kommun, Räddningsjänsten
Anders Strömberg
Yttre befäl
Mail: anders.stromberg@norrtalje.se