Skip to main content

Första bygglovet för Norrtälje Hamn inlämnat

Nyhet   •   Maj 28, 2016 09:00 CEST

En av bilderna på kvarteret som lämnades in tillsammans med bygglovet

Nu har ansökan om det första bygglovet för Norrtälje Hamn kommit in. Bygglovet gäller det första kvarteret i hamnen där Centrumfastigheter ska bygga ett flerbostadshus på fem våningar.

Flerfamiljshuset innehåller enligt ansökan 68 lägenheter med restauranger och affärslokaler i bottenplan. Fasaden är präglad av olika färgsättning och material och kvarteret får även varierade takkonstruktioner.

Vi håller just nu på att granska handlingarna för bygglovet och kommer att fatta beslut om det så snart vi kan för att sedan kunna utfärda ett bygglov. Därefter går vi igenom byggprojektet tillsammans med byggherren i ett tekniskt samråd för att kartlägga åtgärder som eventuellt behöver göras innan vi kan utfärda ett startbesked. När vi har upprättat ett startbesked kan byggherren i sin tur påbörja byggnationen i kvarteret.

- Det här är en milstolpe för hela kommunen! Stadsdelen Norrtälje Hamn är verkligen början på en helt ny era som vi nu äntligen träder in i, säger Anna Keskitalo, bygglovschef.