Skip to main content

​Lärare från Norrtälje kommun uppmärksammas både nationellt och internationellt

Nyhet   •   Sep 16, 2016 16:44 CEST

Från vänster: Camilla Weiler, Helen Karlsson (båda numera Östhammars kommun) och Ulrika Gustafsson, Hallsta skola Fotograf: Jane Tuominen

Den 3 september presenterade Norrtälje kommuns lärare, Ulrika Gustafsson, Helen Karlsson och Camilla Weiler och skolutvecklare Charlotta Andersson och Jane Tuominen sina resultat och erfarenheter från en Learning Study. Presentationen hölls på en internationell konferens (WALS) och för en internationell publik i Exeter, England. Studien vars fokus var kemi genomfördes tillsammans med lärare och elever i årskurs 6 och 7 i Hallsta skola.

Ett par nya upptäckter gjordes under studien, vilket intresserade publiken som kom från såväl Asien som Europa. Flera professorer valde att lyssna på presentationen. Lärarna, Ulrika Gustafsson, Helen Karlsson och Camilla Weiler har arbetat tillsammans med de två skolutvecklarna på Barn- och utbildningskontoret, Charlotta Andersson och Jane Tuominen, till vardags även doktorander inom Forskarskolan Learning Study. Samarbetet med forskarskolan knyter lärarnas utvecklingsarbete till ett vetenskapligt sammanhang.

- Det är otroligt viktigt, och oerhört roligt, att lärare beforskar sin egen praktik. Genom att det sker med systematik och i ett kollegialt sammanhang implementeras nya kunskaper och kommer alla i verksamheten till nytta. Jag är mycket stolt och glad över våra lärares engagemang och att de sprider sina kunskaper både inom och utanför landet säger Maria Källmark Molitor, Rektor.

Studien som presenterades ingår även i ett forskningsprojekt som drivs i samarbete mellan Stockholms universitet och University of Dodoma i Tanzania. Samarbetet kommer inom kort att bland annat resultera i en internationell vetenskaplig bok om Learning och Lesson Study. I boken kommer studien från Hallsta skola att ägnas ett helt kapitel. Ett kapitel som lärarna och handledarna tillsammans skrivit. Lärarna planerar att skriva en vetenskaplig artikel till den svenska tidskriften Forskul.

- Det är bland annat den är här typen av satsningar och engagemang hos våra lärare som möjliggör vårt mål, att tillsammans bli en av landets bästa skolkommuner. Att vi sedan uppmärksammas även internationellt gör att jag känner mig än mer övertygad om att vi i framtiden kommer att kunna erbjuda skolor i toppklass, säger Olle Jansson (S) ordförande barn- och skolnämnden.

Lärarna kommer att presentera sina erfarenheter och upptäckter på Lärarnas forskningskonferens i Stockholm den 1 november 2016. Under forskningskonferensen kommer även handledarna att presentera det forskningsarbete som påbörjats under hösten inom forskarskolan och Norrtälje kommun.