Skip to main content

Bra myndighets-service tycker näringslivet i Norrtälje kommun

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 09:26 CEST

Årets NKI-undersökning om hur företagen ser på myndighetsutövning i kommunen visar att servicen kring markupplåtelser och brandskydd ökar starkt.

Norrtälje kommun ligger kvar på ett NKI över rikssnittet i Stockholm Business Regions (SBA) och Sveriges kommuner och Landstings (SKL) Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) bland företag. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2017.

Undersökningen visar att företagare i kommunen fått en ökad nöjdhet i frågor som rör framför allt markupplåtelser där Norrtälje kommun gjort ett rejält lyft till ett NKI på 77, jämfört med 57 år 2016.

– Det här är ett mycket positivt resultat, och ett kvitto på att vårt arbete med att förbättra företagsklimatet i Norrtälje kommun är på rätt väg. Hur företagen i kommunen uppfattar den kommunala servicen är av stor betydelse, och något vi tar med oss i vårt fortsatta arbete, säger Ulrika Falk (S), kommunstyrelsens ordförande.

Totalsiffran för Norrtälje kommun är NKI 72, vilket är samma siffra som förra året. Det gör att kommunen placerar sig på en femteplats i Stockholms län och en 79-plats bland landets alla kommuner. Förutom lyftet för markupplåtelser har även NKI i brandskyddsfrågor ökat.

– Det här visar verkligen att vi är på rätt väg med service till näringslivet. Under 2017 sjösatte vi flera utbildningsinsatser för att öka vår förståelse för företagens behov och för att öka servicen. Därför tror jag att vi fortsätter förbättra nöjdheten ännu mer i kommande undersökningar, säger Linda Börjeson, tillväxt- och utvecklingschef.

Årets NKI-undersökning gäller avslutade företagsärenden under 2017 inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Inom dessa områden har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika servicefaktorer: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Hela undersökningen finns hos SKL.

För mer information kontakta:

Linda Börjesson, tillväxt- och utvecklingschef, linda.borjesson@norrtalje.se, 0176-71606

Lars Lindberger, kommunikationschef, lars.lindberger@norrtalje.se, 0176-71913

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.