This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Extrainsatt möte med landsbyggds- och skärgårdsråd med anledning av coronavirusepedemin

Extrainsatt möte med landsbygdsrådet och skärgårdsrådet för att informera om kommunens åtgärder med anledning av coronavirusets framfart, och för att kommunen ska få höra vilka problem, olägenheter och förbättringsförslag som kan finnas hos invånarna.

Coronavirusets framfart påverkar inte bara det lokala näringslivet. De flesta invånare påverkas också på olika sätt. För att få bättre förståelse för de problem som kan finnas på landsbygden och i skärgården sammankallas nu landsbygdsrådet och skärgårdsrådet till ett extra möte.

– Vi har redan sett över åtgärder för att stötta näringslivet i kommunen, nu vill jag även se vilka problem som våra invånare som bor på landsbygden och i skärgården ser med anledning av coronavirusets framfart, säger Anders Olander (C), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i landsbygds- och skärgårdsråden.

– Därför har jag kallat till ett möte med ledamöterna i både landsbygdsrådet och skärgårdsrådet, säger Anders Olander (C).

Möte hålls på telefon nu på måndag  23 mars klockan 16.00.

För mer information kontakta:

Anders Olander (C), kommunstyrelsens vice ordförande. anders.olander@norrtalje.se, 0176-746 42

Torkel Andersson, utvecklingsstrateg, torkel.andersson@norrtalje.se, 0176-711 68

Ämnen

Taggar

Regioner


Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Presskontakt

Relaterat material

Relaterade nyheter