Skip to main content

Kommunfullmäktige tar beslut om folkomröstning i april 2017

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 17:01 CET

Under 2016 gjordes en namninsamling för att väcka frågan om en folkomröstning om den nya skolstrukturen. Beredning av frågan pågår och beslut kommer att fattas av kommunfullmäktige den 3 april 2017.

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun beslutade den 20 juni att anta ett förlag till ny skolstruktur i Norrtälje kommun. Med anledning av det har en namninsamling genomförts i syfte att få till stånd en folkomröstning genom ett så kallat folkinitiativ. Namninsamlingen överlämnades i november 2016 och översteg de 10 procent av röstberättigade invånare som krävs för att kommunfullmäktige måste ta ställning till frågan.

Frågan som ställdes i samband med namninsamlingen var:

Vill du att Norrtälje kommun ska behålla och utveckla alla glesbygdsskolor samt upprätta ett kommunalt glesbygdsprogram med helhetsperspektiv över kommunens samtliga områden.

Beredning av frågan pågår nu och beslut om huruvida folkomröstningen ska genomföras eller inte kommer att fattas av kommunfullmäktige den 3 april 2017. Noterbart är att kommunala folkomröstningar enbart är rådgivande.

Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård.