Skip to main content

Norrtälje kommun återbetalar 2,5 miljoner till bygglovskunder till följd av effektivare handläggning

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 09:28 CET

Bygglovskunder får delar av handläggningsavgiften återbetald till följd av bygg- och miljökontorets överraskande positiva resultat av utvecklings- och effektiviseringsarbete.

Återbetalningen kommer att fördelas på 569 kunder som har fått bygglov mellan 1 januari och 12 september 2016. Återbetalningen berör de som har fått bygglov för ny- och tillbyggnad av hus och byggnader samt tillbyggnad mindre än 15 kvadratmeter utan tekniskt samråd. Summan som återbetalas kommer att variera, allt från några hundra till flera tusen kronor.

Effektivisering gör att vi återbetalar
Den 1 januari 2016 började en ny taxekonstruktion för ärenden enligt plan- och bygglagen att gälla som innebar att handläggningsavgiften för bygglovsärenden skulle räknas fram på ett nytt sätt. Då bygg- och miljökontoret ständigt arbetar med att utveckla och effektivisera handläggning av ärenden var det då svårt att förutse vilka tidsbesparingar effektiviseringsarbetet skulle resultera i över tid. Efter att ha debiterat efter den nya taxan har kontoret uppmärksammat att den uppskattade medeltidsåtgången för handläggning av vissa ärenden har skattats för högt.

För mer information kontakta: 
Lars Lindberger, kommunikationschef, 073-962 36 95, lars.lindberger@norrtalje.se

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv.