Skip to main content

Norrtälje kommun har bäst bygglovsservice i länet

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 10:32 CEST

Årets NKI-undersökning om hur företagen ser på myndighetsutövning i kommunerna visar att servicen kring bygglov ökar starkt och Norrtälje kommun har högst NKI i Stockholms län.

Norrtälje kommun ligger på rikssnittet i Stockholm Business Regions (SBA) och Sveriges kommuner och Landstings (SKL) Nöjd-Kund-Index-undersökning (NKI) bland företag, med ett NKI på 72. Syftet med undersökningen är att ta reda på vad företagen tycker om den kommunala myndighetsutövningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2018.

Undersökningen visar att företagare i kommunen är mest nöjda med byggloven i hela länet och ger kommunens bygglovsenhet ett NKI på 75 i den viktiga kategorin, jämfört med 71 år 2017. Även när det gäller serveringstillstånd är företagarna nöjda med servicen och ger ett NKI på 80.

– Det är bra att vår myndighetsutövning får godkänt av näringslivet men det är av största vikt att vi nu fortsätter att öka förtroendet för den kommunala servicen. Vi i Allians för Norrtälje kommun prioriterar det härområdet och kommer genomföra flera åtgärder som vi tror kan ge ännu bättre NKI kommande år, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Totalsiffran för Norrtälje kommun är NKI 72, vilket är samma siffra som förra året. Det gör att kommunen totalt placerar sig på en elfteplats i Stockholms län och en 95-plats bland de kommuner som deltar.

– Det är glädjande att vi fortsätter ligga på en stabil nivå och att vi växer i ett så viktigt område som bygglov. Vi fortsätter med vårt arbete med utbildningsinsatsen Förenkla helt enkelt som jag tror kommer ge fortsatt effekt på den service vi ger näringslivet, säger Rodrigo Garay, TF tillväxt- och utvecklingschef.

Årets NKI-undersökning gäller avslutade företagsärenden under 2018 inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö-och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Samtliga myndighetsområdens NKI-värden ligger inom godkänd-nivå, varav flera även har högt eller mycket högt resultat enligt NKI-graderingen.

Inom områdena har företagen fått bedöma kommunens service utifrån sex olika servicefaktorer: tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Hela undersökningen finns hos SKL.

För mer information kontakta:
Rodrigo Garay, tf näringslivschef, rodrigo.garay-valderrama@norrtalje.se, 070-0867327

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.