This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Norrtälje kommuns stödpaket till lokalt näringsliv

För att underlätta för Norrtälje kommuns viktiga och livskraftiga lokala företag förbereds nu en rad åtgärder för att möjliggöra förstärkt likviditet genom bland annat förlängda betaltider.

Coronavirusets framfart får potentiellt stora konsekvenser för ekonomin och det lokala näringslivet. Kommunen kommer därför att införa ett antal näringslivsfrämjande åtgärder för att underlätta för företagen i det aktuella läget. Det handlar framförallt om att möjliggöra förstärkt likviditet där kommunen har möjlighet, men även om att lätta på regelverk där så är möjligt.

– Det är av yttersta vikt att de livskraftiga företag som finns i kommunen ska kunna fortleva. För att kunna underlätta för våra företag i tider där kassaflöde är av yttersta vikt kommer Norrtälje kommun därför att vara generösa och flexibla när det gäller betalningar till kommunen, trots att vi inte alls har samma möjligheter som regeringen att erbjuda krediter och liknande, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Näringsfrämjande åtgärder som kommer vidtas omedelbart:

 • Vi förlänger betalningstider på avgifter inom barnomsorg, fritids, VA, sophantering, tillstånd och tillsyn inom serveringstillstånd, livsmedelskontroll, miljö- och hälsa, brandstillsyn till 90 dagar, samt återbetalning om ett ärende dras tillbaka.
 • Vi förlänger betalningstider på hyror i kommunägda lokaler till 90 dagar.
 • Inriktning att korta ned betaltider till leverantörer till 20 dagar.

Näringsfrämjande åtgärder som vidtas för att frigöra tid hos företagen, kommer att beslutas i närtid:

 • Vi förlänger tidsfrister i tillstånds- och tillsynsärenden där så är möjligt.
 • Vi skjuter på tillsynsbesök som inte är kritiska.
 • Vi prioriterar verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi tar en dialog om pågående tillstånds- och tillsynsärenden.
 • Vi säkerställer tydlig, uppdaterad och tillgänglig information till företagen.

Åtgärder/inriktningar som vidtas för att stärka restauranger, detaljhandel, caféer mm.

 • Kommunens riktlinjer möjliggör att restaurangerna kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan).
 • Möjliggöra större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar.
 • Fördubbling av avgiftsfri parkeringstid på kommunala parkeringar.
 • Information om handel mm på kommunens informationstavlor.
 • Avbokningsavgifter för kommunala lokaler utgår, t.ex. sporthallar.

För mer information kontakta:
​Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande, bino.drummond@norrtalje.se, 0176-717 52

Lars Lindberger, presschef, lars.lindberger@norrtalje.se, 073-962 36 95

Ämnen

Taggar

Regioner


Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Presskontakt

Relaterade nyheter