Skip to main content

Norrtälje Kommuns trygghetschef får TS Brottsförebyggande pris 2019

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2019 18:20 CET

Norrtälje kommuns trygghetschef, Marita Bertilsson, får Trygghetsstiftelsens Brottsförebyggande pris 2019 för att under många år drivit frågor om ett strukturerat brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Marita Bertilsson är avdelningschef för kommunens strategiska avdelning Trygg i Norrtälje kommun. Tillsammans med sin personal har hon under flera år arbetat med frågor som rör brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i lokalsamhället. För den insatsen prisas hon nu med Trygghetsstiftelsens Brottsförebyggande pris 2019.

– Jag är enormt glad och stolt för det här priset, kanske främst för att jag och hela avdelningen fått möjligheten till ett nära samarbete och samverkan både inom hela den kommunala organisationen, och med andra aktörer som till exempel Polisen och näringslivet, säger Marita Bertilsson.

Priset delas ut till en person som har bidragit med nya idéer, lösningar och samverkansformer. Pristagaren ska även varit drivande i ett långsiktigt brottsförebyggande arbete, och arbeta med utvärdering och uppföljning.

– Marita Bertilsson har på ett ypperligt sätt förenat traditionell social prevention med fokus på relationsbyggande och situationell brottsprevention, med ett fokus på bland annat det fysiska rummets betydelse. Med mod, vilja och omtänksamhet om medarbetare och invånare har hennes chefskap drivit verksamheten mot de uppställda målen, säger Magnus Lindgren, Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.

Trygg i Norrtälje kommun är en avdelning på kommunstyrelsekontoret i Norrtälje kommun som samordnar, leder och utvecklar trygghetsarbetet mellan Norrtälje kommun, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Polisen, föreningar, företag, kyrkorna och andra myndigheter. 

För mer information och intervju, kontakta Marita Bertilsson enligt nedan.

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.