This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Norrtäljehjälper.se – ny plattform för stöd under coronakrisen

Norrtälje kommun lanserar nu en ny digital plattform för att matcha invånares behov av hjälp i vardagen med civilsamhällsorganisationers och frivilliga krafters möjligheter att bidra under den pågående coronakrisen.

Äldre invånare och andra grupper som av olika skäl uppmanas isolera sig för att skydda sig från smitta kan komma att behöva extra stöd den kommande tiden. Det handlar om individer som inte själva uppsöker eller ingår i ordinarie omsorg eller sjukvård, men som i spåren av coronasmittan behöver hjälp i vardagen, exempelvis med inköp, leverans av mat eller stöd i kontakten med myndigheter. Därför tar Norrtälje kommun nu initiativ till en ny plattform där invånares behov i vardagen ska kunna förmedlas till civilsamhälles-organisationer som kan hjälpa till med lösningar. Tanken är inte att frivilliga insatser ska ersätta den kommunala servicen, utan att komplettera den.

I dag måndag 23 mars lanseras webbplatsen norrtäljehjälper.se där civilsamhälles-organisationer nu bjuds in att meddela kommunen hur de kan bidra och där invånare i nästa steg, senare i veckan, kommer uppmanas att lämna information om sina behov, via webbplatsen eller via telefon till kontaktcenter på 0176-710 00.

Utifrån de behov och stödinsatser som identifieras under veckan kommer förmedlingen av kontakter mellan invånare och stödjande organisationer att sätta igång.

– Nu i början av veckan kommer vi skyndsamt att kartlägga vilka behov som finns hos våra invånare och etablerade organisationers möjligheter att bidra. Jag hoppas att vi i ett senare skede även ska kunna skapa möjligheter för enskilda privatpersoner att kanalisera sitt engagemang via plattformen, säger Therése Bäckström, projektledare för norrtäljehjälper.se.

– Förhoppningen är att vi genom initiativet Norrtäljehjälper.se ska skapa förutsättningar för att hjälpas åt så mycket vi kan i dessa kristider, säger Therése Bäckström.

Norrtäljehjälper.se är ett initiativ som samtliga partier i kommunfullmäktige står bakom. Bedömningen är att Coronavirusets framfart kräver att vi nu samlar alla våra gemensamma krafter för att ta oss stärkta ur krisen. Genom en bred politisk uppslutning bakom initiativet är ambitionen att det också ska få en bred förankring och engagemang hos både organisationer och privatpersoner.

Bino Drummond (M), Kommunstyrelsen ordförande
Ulrika Falk (S), Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Anders Olander (C), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Andrea Kronvall (SD), oppositionsråd
Robert Beronius (L), kommunalråd
Mats Wedberg (Mp), gruppledare
Britt-Mari Bardon (V), gruppledare
Göte Vaara (KD), gruppledare
Yvonne Svensson (ROOP), gruppledare

För mer information kontakta:
Lars Lindberger, presschef, lars.lindberger@norrtalje.se, 073-962 36 95

Therése Bäckström, projektledare för norrtäljehjälper.se, therese.backstrom@norrtalje.se, 0176-713 77

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.

Presskontakt

Relaterade nyheter