Skip to main content

Stabil positiv trend för näringslivsklimatet i Norrtälje kommun

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2019 12:20 CEST

Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat visar en fortsatt positiv trend för Norrtälje kommun med en ökning med två placeringar på listan över Sveriges kommuner.

Varje år presenterar arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Norrtälje kommun fortsätter förra årets uppgång och ökar i år ytterligare två placeringar och hamnar på plats 196.

– Den fortsatta uppgången är förstås glädjande men vi arbetar för att företagarna i kommunen ska bli mer nöjda. För att göra det behöver vi både förbättra servicen och få ändamålsenliga regler. Här har vi bland annat gjort satsningar på en regelförenklingskommission för att se hur vi kan göra det enklare för företagare, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Företagarna ser en fortsatt förbättring av tjänstemännens attityder vilket visar att den utbildningsinsats som alla medarbetare som har kontakt med näringslivet genomfört - Förenkla helt enkelt - har fortsatt effekt. Men det här är ett fortsatt förbättrings- och fokusområdet för Norrtälje kommun.

– Något annat i rankingen som är väldigt positivt är att företagarnas syn på möjligheten att hitta nya medarbetare med rätt kompetens stärkts. Just kompetens är en viktig fråga för att näringslivet ska kunna utvecklas, säger Rodrigo Garay, tf näringslivschef i Norrtälje kommun.

– Även synen på konkurrens från kommunen har förbättrats, fler anser att kommunens verksamheter inte tränger ut privatägd verksamhet, säger Rodrigo Garay.

Andra åtgärder som gjorts sedan förra mätningen är att kommunstyrelsen numera har ett näringslivsutskott som fokuserar just på de här frågorna och att en etableringsgrupp ger ökad service och hjälp till företag som vill flytta till eller utvecklas i kommunen.

Om rankingen
Med rankingen vill Svenskt Näringsliv visa var i landet de anser att det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till medlemmar i Svenskt Näringsliv som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Läs mer om rankingen på www.foretagsklimat.se

För mer information, kontakta:
Rodrigo Garay, tf näringslivschef, rodrigo.garay-valderrama@norrtalje.se, 070-086 73 27

Marcus Iliev, näringslivsutvecklare, marcus.iliev@norrtalje.se, 073-962 37 54

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.