Skip to main content

Starkt ekonomiskt resultat i Norrtälje kommun

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 12:00 CET

Årets preliminära resultat för Norrtälje kommun visar ett plus på 114 miljoner kronor. Det är ett resultat som är 84 miljoner bättre än budget. Det här visar att Norrtälje kommun väl uppnår kravet om en budget i balans.

– En budget i balans är viktig och årets starka resultat skapar förutsättningar för ytterligare investeringar för att Norrtälje ska stå starkt även i framtiden. Jag är oerhört stolt och nöjd med alla fantastiska arbetsinsatser som medarbetare och chefer stått för under året, säger Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande (S).

Årets preliminära resultat för Norrtälje kommun uppgår till 113,9 miljoner kronor. Det innebär en positiv avvikelse på 84,4 miljoner kronor och motsvarar ett överskott på 4 % av verksamhetens nettokostnader mot budgeterade 1 %. Resultatet innebär att Norrtälje kommun väl uppnått kravet om en budget i balans.

– I en osäker omvärld är det viktigt med överskott för att både kunna hålla fast vid en oförändrad kommunalskatt och samtidigt säkra en bra utveckling och fortsatt hög kvalitet i verksamheterna, säger Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande (S).

Investeringar har genomförts med 394 miljoner kronor under året vilket är i nivå med 2015. I den tillväxt Norrtälje kommun befinner sig i är ett bra ekonomiskt resultat kombinerat med fortsatt kostnadskontroll en viktig grund för fortsatt positiv utveckling.

– Barnperspektiv är enormt viktigt för Norrtälje kommun och för att kunna investera i skolan och för att kunna lämna över en välskött kommun till nästa generation är en god ekonomi något som vi prioriterar, säger Ulrika Falk, kommunstyrelsens ordförande (S).


Presskontakter:

Ulrika Falk, kommunalråd (s), ulrika.falk@norrtalje.se, 0176-713 19
Marina Filipsson, presskontakt, marina.filipsson@norrtalje.se, 073-558 22 52

För mer information se www.norrtalje.se/pressmeddelanden

Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård.

I Norrtälje finns 13 218 öar, 59 000 invånare och på sommaren blir vi dubbelt så många.
Norrtälje ligger bara en timme från Stockholm city och det är nära till både Uppsala och Arlanda.
Möjligheter, tillväxt och framtidstro hittar du hos oss.