Skip to main content

Unik rekryteringslots startas i Norrtälje kommun

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2018 14:16 CET

(Från vänster till höger) Christian Foster, förbundsdirektör KSON, Carina Idenfors Norrbacka, personalchef Norrtälje kommun, Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Norrtälje kommun, Peter Graf, VD TioHundra.

Sugen på att flytta och börja arbeta i Norrtälje kommun? Nu startar en rekryteringslots där Norrtälje kommun leder en samverkan med Tiohundra, Kommunalförbundet för sjukvård och omsorg i Norrtälje kommun och företag. Syftet är att underlätta för familjer och par som vill börja leva, bo och verka i kommunen.

Rekryteringslotsen är ett sätt att ge service till personer som söker arbete i nyckelfunktioner genom att hjälpa eventuell partner att matchas med arbete. Vid eventuella anställningar kan rekryteringslotsen även hjälpa till med boendefrågor, placering av barn till förskola eller skola och andra frågor som är viktiga för familjer som flyttar till en ny kommun.

— Tanken är att snabbt och smidigt kunna hjälpa personer som är intresserade av att börja arbeta och bo inom kommunen. Som kommun är vi först ut i Sverige och vi vill visa att vi tänker utanför boxen och hittar på nya saker, berättar Carina Idenfors Norrbacka, personalchef i Norrtälje kommun.

En funktion som kommunen samordnar
Rekryteringslotsen är inte en person utan en funktion som samordnar rekryteringar och erbjuder service som underlättar för kandidaten medföljande att flytta till kommmunen. Varje organisation som ingår i rekryteringslotsen har en utsedd kontaktperson som ingår i en referensgrupp. När en medlem i rekryteringslotsen har en aktuell rekrytering av en nyckelfunktion där medföljande finns aktiverar denna referensgruppen. Norrtälje kommun har samordningsansvar för rekryteringslotsen.


Så fungerar det

  1. I alla platsannonser till nyckelfunktioner ska det finnas information om rekryteringslotsen.
  2. Information om rekryteringslotsen ges också vid intervjutillfället för att öka attraktiviteten i det sökta arbetet och till kommunen som plats att bosätta sig i.
  3. Den organisation dit en nyckelfunktion söker är den som initierar uppstart av rekryteringslotsen och som begär in medföljandes CV.
  4. Rekryteringslotsen aktiveras när det finns ett aktuellt rekryteringsärden och matchar medföljandes CV mot rätt organisation och rätt yrkeskategori.
  5. Rekryteringslotsen överlämnar CV till den organisation som kan erbjuda anställning för vidare hantering.
  6. Rekryteringslotsen får information om det finns behov av hjälp att flytta till kommunen, det kan vara hjälp till bostad, placering av barn till förskola/skola eller andra frågor.

För mer information kontakta:
Carina Idenfors Norrbacka, personalchef, carina.idenfors-norrbacka@norrtalje.se, 0176-715 47
Lars Lindberger, kommunikationschef, lars.lindberger@norrtalje.se, 0176-719 13

Norrtälje kommun - global livsstil, lokalt liv

I Norrtälje har du gott om svängrum att förverkliga dina drömmar, i såväl arbete som fritid. Här möter lugnet i naturen pulsen från Stockholm en spontanresa bort. Tillsammans utgör vi en stadig grund att stå på, där du har chansen att forma ditt eget liv, oavsett vem du är. Vi är driftiga och utvecklar vår framtid genom en levande vardag och hållbar utveckling av stad och landsbygd.