Skip to main content

Norwegian Air Norway (NAN) etablerar nya skandinaviska pilotbolag i Norwegian-strukturen

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 17:21 CET

Styrelsen i Norwegian Air Norway (NAN) har i ett extrainsatt styrelsemöte beslutat att etablera nya dotterbolag i Norge, Sverige och Danmark för de skandinaviska piloterna i bolaget. Det här innebär att alla piloter överförs i respektive pilotbolag. Kollektivavtal med befintliga rättigheter och villkor överförs i de nya bolagen, inklusive rätten att strejka.

Norwegians tydliga mål är att alla piloter ska jobba i ett Norwegianföretag i framtiden. Den pågående strejken sätter allas jobb på spel och den här allvarliga situationen ska piloterna själva kunna påverka utfallet av.

Etableringen av de nya bolagen Pilot Services Norway, Pilot Services Denmark och Pilot Services Sweden görs för att piloterna i varje land ska kunna påverka sin egen framtid. Norwegian och piloternas arbetsgivare NAN har varit tydliga med att kostnaderna måste ned och flexibiliteten måste öka i den skandinaviska verksamheten om Norwegian ska kunna behålla lika många piloter. Alternativet är nedbemanning i Skandinavien. Överföringen minskar också risken för konkurs i NAN. Kollektivavtalsförhandlingarna kan när som helst återupptas i de respektive pilotbolagen.

Norwegian har hela tiden varit inställd på att komma fram till en lösning med NPU och Parat, men ledningen varken vill eller kan överlåta en grupp anställda ta kontroll över Norwegiankoncernen. Norwegian och NAN satte tidigare idag en tidsfrist till kl. 15.00 för att försöka komma till förhandlingsbordet men då tiden gick ut fanns det fortfarande ingen förhandlingsvilja hos NPU och Parat. Företaget blöder och hittills har över 100 000 passagerare drabbats. Norwegian är på väg in i den sjunde dagen med pilotstrejk.

Lokalt regelverk
Norwegian och dotterbolaget NAN respekterar fullt ut att även svenska och danska piloter representeras av sin respektive fackförening. YS/Parat och NAN/NHO luftfart kan dock inte ingå kollektivavtal utanför Norge. Vidare gäller redan svenska och danska regler för bland annat pension i respektive land. Norwegian har fått frågor från svenska och danska piloter som inte vill riskera sitt jobb till följd av NPU:s ultimatum.

Rätten att styra bolaget ligger kvar
Fackföreningen Parat har hävdat att de kämpar för ett kollektivavtal, vilket de redan har och som nu överförs. Det konflikten handlar om är rätten att styra Norwegiankoncernen, något som varken ledning eller styrelse kan överlåta till facket.

Redan under 2013 beslutade koncernstyrelsen att etablera dotterbolag för operativ drift i Norwegianstrukturen. Det är inte aktuellt att de norska piloterna anställs i moderbolaget för att därifrån kunna kontrollera produktion och linjer, något som NPU kräver. Det skulle innebära att piloterna kan bestämma i alla marknader där Norwegian är etablerat med möjlighet att driva bort kollegor i till exempel England och Spanien. De europeiska piloterna i Norwegianfamiljen har utsatts för hot om ”att svartlistas” för att de fortsätter flyga för Norwegian. De skandinaviska piloterna har dock under flera år haft en särskilt trygghet i sina jobb genom en policyförklaring från bolaget. Ledningen i NAN har varit tydliga mot NPU och Parat att denna förklaring skulle överföras och utvidgas.

Förtydligande för Norwegians övriga personal
Strejken startade i Skandinavien och i dotterbolaget Norwegian Air Norway (NAN). Norwegian Air Shuttle (NAS) är operatör som äger kundrelationerna och alla trafikrättigheter. NAS köper tjänster från Norwegian Air Norway (NAN), bland annat i form av flygplan med besättning. Omfördelning av egna resurser är helt legitimt för ett strejkdrabbat bolag utan att utgöra ”strejkbryteri”, och är inom ramen för ett bolags styrningsrätt. Strejk varken begränsar eller utvidgar den rätten. Överföringen innebär att alla piloter överförs till respektive pilotbolag.

För mer information:
Informationschef Charlotte Holmbergh Jacobsson +46 709 89 05 18
Norwegians presstelefon: +47 815 11 816

Det här är villkoren i det befintliga kollektivavtalet som nu överförs:

Loss of License-försäkring (LOL):
Det här är en försäkring som innebär att man får ett skattefritt engångsbelopp om man inte längre kan arbeta som pilot. Under 2013 ökade utbetalningarna från 30 gånger basbeloppet (30G) till 60 gånger basbeloppet (60G). I kronor och ören motsvarar det en ökning från cirka 2,7 MNOK till 5,3 MNOK

Pension:
De norska piloterna har förmånsbaserad pension medan de svenska och danska har pensionsavtal enligt sina respektive lands pensionsvillkor.

Arbetstimmar:

  • De skandinaviska piloterna har 203 bruttoarbetsdagar per år, reducerat med 26 semesterdagar betyder det 177 nettoarbetsdagar.
  • En skandinavisk pilot arbetar i genomsnitt 3,9 dagar per vecka och har möjlighet att ta upp till sju veckors semester. I genomsnitt flyger en skandinavisk pilot ca 750 timmar per år av de 900 som är tillåtna enligt det europeiska regelverket.
  • Med dagens kollektivavtal arbetar man i genomsnitt 17 arbetsdagar i månaden.

Reglering av arbetstid:

  • En 5-4 nyckel som innebär fem arbetsdagar följt av fyra fridagar
  • Upp till sju veckors semester
  • Ungefär 30% av piloterna har en så kallad variabel andel där de kan flytta upp till två dagar per månad från 5-4 fördelningen efter särskilda regler. I de fallen kompenseras man med ett belopp på cirka 1 100 NOK för att flytta en arbetsdag.

Lön:

  • Piloterna har en lönetrappa där lönen ökar automatiskt med ca 2-5 procent per steg och år. Detta sker automatiskt utan koppling till företagets lönejusteringar i övrigt. Det innebär att även om företaget har fryst löneökningar kommer piloterna att få löneökning enligt trappan. Företaget har förlängt ”frysning av lönerna” och att man avstår från den årliga ökningen.
  • Genomsnittsönen för styrmän är cirka 700 000 NOK och för kaptener 1 070 000 NOK. Utöver detta utbetalas traktamenten för utförda flygningar. I Norge utbetalas cirka 800 NOK över 12 timmar. Det innebär att en pilot i genomsnitt får ut cirka 10 000 NOK i traktamente per månad.
  • Om man säljer en fridag (oavsett hur mycket/hur lite man arbetar) betalas denna med dubbel dagslön. Exempelvis får en styrman på översta lönesteget betalt cirka 7900 NOK per fridag och en kapten på översta lönesteget cirka 12000 NOK.

Norwegian är det näst största flygbolaget i Skandinavien och det tredje största lågprisbolaget i Europa. Bolaget erbjuder idag 424 linjer till 130 destinationer i Europa, Nordafrika, Mellanöstern, USA och Thailand. Norwegian transporterar över 24 miljoner passagerare per år, är börsnoterat (sedan 2003) och har cirka 4 500 anställda. Norwegian fasar löpande in nya, mer miljövännliga flygplan och har en flotta på 96 flygplan med en genomsnittlig ålder på bara fyra år. Både under 2013 och 2014 utnämndes Norwegian till Europas bästa lågprisflygbolag av SkyTrax World Airline Awards. Sky Trax World Airline Awards är den mest prestigefyllda och erkända undersökningen i flygbranschen. Under 2014 tog Norwegian även hem tre priser i det prestigefyllda Passenger Choice Awards för bästa flygbolag i Europa, “best Inflight Connectivity and Communications” för gratis Wi-Fi ombord och pris för sin unika karttjänst ombord på Dreamlinerplanen. Dessutom utsågs Norwegian 2014 till Europas bästa lågprisbolag av AirlineRatings.com för andra året i rad. 
För mer information, besök www.norwegian.com

Följ oss på Facebook här.
Följ oss på You Tube här.