B5nx91h6jlk4c6gnpeiq

Förläng livet på dina prylar – lämna till återbruk!

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 11:01 CEST

​Vi konsumerar i allt snabbare takt och onödigt många prylar hamnar i avfallet, trots att de hade kunnat återanvändas. Därför vill avfallsbolagen NSR AB och Nårab uppmana nordvästskåningarna att förlänga livet på sina möbler, textilier och andra prylar genom kampanjen Länge Leve Prylen.

Media no image

Palla fruktsvinn! Nu startar årets Fruktoberfest

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 09:00 CEST

I helgen är det säsongspremiär för fruktbytardagar på NSR:s återvinningscentraler. En insats för att rädda fallfrukten i nordvästra Skåne.

Hösten blir allt längre och skördetiden i trädgården kan innebära stora mängder frukt som måste tas omhand. Men istället för paj och marmelad blir stora mängder äpplen, päron och plommon till fallfrukt. För att minska det onödiga matsvinnet ordnar NSR fruktbytardagar på återvinningscentralerna.

- Det är tredje året i rad som vi gör det möjligt för våra kunder att byta frukt på återvinningscentralerna och det har varit väldigt uppskattat. Många tycker att matsvinn är onödigt och det här är ett enkelt sätt att minska slöseriet på fin frukt, säger Anna-Karin Falkenström, ansvarig för NSR:s återvinningscentraler.

Så fungerar det

På NSR:s sex återvinningscentraler finns det från och med den 16 september särskilda fruktbytarplatser där kunder kan lämna överbliven ätbar frukt från sin trädgård. Frukt som andra privatpersoner i sin tur kan plocka med sig hem. Den enes trädgårdsavfall blir på så sätt till glädje till andra.

Kostar det något?

- Om du enbart kommer till återvinningscentralen för att lämna eller hämta frukt behöver du inte registrera ditt besök. Tryck på knappen vid bommen, så hjälper personalen dig in, säger Anna-Karin Falkenström. Vill du däremot också lämna annat material betalar du som vanligt eller använder ett av dina 12 fria besök.

All frukt välkommen

Även otjänlig frukt kan lämnas under kampanjen, som varar under större delen av hösten, eller tills inlämningen avtar. NSR gör nämligen en specialinsamling av fallfrukt där frukten blir till biogas och biogödsel. På så vis kan dess näring och energi tas tillvara på ett mer effektivt sätt, istället för att bli till kompostjord.

För mer information:

Anna-Karin Falkenström, ansvarig NSR:s återvinningscentraler

Telefonnummer 042-400 13 91, e-post anna-karin.falkenstrom@nsr.se

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

​I helgen är det säsongspremiär för fruktbytardagar på NSR:s återvinningscentraler. En insats för att rädda fallfrukten i nordvästra Skåne. Från och med den 16 september särskilda fruktbytarplatser där kunder kan lämna överbliven ätbar frukt från sin trädgård. Frukt som andra privatpersoner i sin tur kan plocka med sig hem. Den enes trädgårdsavfall blir på så sätt till glädje till andra.

Läs vidare »
Media no image

Svensk avfallshantering i internationellt nominerad film om hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 07:30 CEST

När världens bästa dokumentärer 2016 skulle utses, blev den Hong Kong-producerade dokumentären om hållbarhet i Sverige utsedd till en av finalisterna under New York Festivals i kategorin Human Concern.

Filmen med titeln ”Nature & Man in One 2016 – Journey On” visar hur Sverige arbetar för att nå målet om att vara en fossilbränslefri nation senast 2050. I inslag från avfallshanteringen i Helsingborg får tittarna höra NSR:s vd Kim Olsson berätta om sin syn på avfall.

– Det finns inget avfall egentligen. Allt är – eller borde kunna vara – en resurs, säger han.

Kim Olsson menar att utbildning av nästa generation är avgörande för att lyckas. Att vi ska se avfall som något användbart och värdefullt. Därför utbildar NSR AB regionens alla barn i åldern 10-15 år genom studiebesök och undervisning.

– Vi vill att människor inser att vi inte kan ta ut mer av jordens resurser än vad vi ger tillbaka. Och där har barnen en viktig roll. För dem blir värderingarna naturliga och ansvaret för den egna konsumtionen en självklarhet, säger Kim Olsson.

Filmteamet besöker även det toppmoderna kraftvärmeverket i Helsingborg.

– Vi tar hand om resten – det vill säga det som återstår av ett material eller en produkt när man inte längre kan återanvända eller återvinna. Genom förbränning omvandlar vi avfallet till el och värme. Men målet i framtiden är egentligen att vi inte ska ha något avfall att bränna alls, säger Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft AB.

Filmen gör också nedslag i Malmö och Stockholm där tittarna får följa hur många gemensamma initiativ av varierande storlek uppnått framgångar som lett till att Sverige går i spetsen för miljöskydd i världen. Bland annat intervjuas Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist på Spillepengens deponi, som numera är ett populärt rekreationsområde.

– På cirka 40 år har vi gått från att deponera 60 % av vårt avfall till endast 1 % idag. Framgången kan delvis förklaras med att vi i Sverige arbetat strikt efter avfallstrappan, där förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning av avfall ska komma före deponering, vilket är det absolut sista steget, säger Weine Wiqvist.

Dokumentären är producerad av Radio Television Hong Kong.

Se filmen här. 

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

​När världens bästa dokumentärer 2016 skulle utses, blev dokumentären ”Nature & Man in One 2016 – Journey On” utsedd till en av finalisterna under New York Festivals i kategorin Human Concern. Filmen visar hur Sverige arbetar för att nå målet om att vara en fossilbränslefri nation senast 2050. Bland annat visas avfallshanteringen i Helsingborg, där NSRs vd Kim Olsson berättar om sin syn på avfall.

Läs vidare »
A6durlfznla7jkhzbvpf

Solar Park vinner Hugopriset

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2017 08:34 CEST

Solar Park Helsingborg fick igår ta emot Swecos Hugopris 2017 som Årets Innovatör. Den andelsägda solcellsparken får priset för att ha utvecklat en ny affärsmodell kring en storskalig solcellsanläggning i samarbete mellan energibolag och renhållningsbolag.

Idtm9jhvkmrialhrjybc

Tillsammans minskar vi avfallet

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2017 13:31 CEST

Varje år gör NSR, tillsammans med samarbetspartners, runt tre miljoner tömningar av avfallskärl i nordvästra Skåne. Utöver det görs också nära 700 000 besök till NSR:s återvinningscentraler. Nu släpps årsbokslutet för 2016, som berättar hur bra invånarna sorterar, hur tömningarna effektiviserats med digitala lösningar samt hur mängden avfall ska minimeras och mycket mer.

Media no image

Plastförpackningen – Årets sopa 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 12:30 CEST

Den 16 maj delar det kommunala renhållningsbolaget NSR AB ut benchlearning-priset Årets sopa för första gången. Pristagare är plastförpackningen. Motiveringen är att plastförpackningen är ett resurskrävande material som är svårt att återvinna och orsakar nedskräpning.

– Det ohejdade användandet av plastförpackningar har lett till att vi kommer att ha mer plast i haven än fiskar om några år, säger Kim Olsson, VD för NSR AB.

Plastförpackningen är en förutsättning i dagens samhälle och har egenskaper som skapar stora fördelar genom att den förebygger uppkomst av matavfall och annan kassaktion, men råvaran är traditionellt fossil och möter inte de heller de sociala krav som ställs för en hållbar utvinning. NSR vänder sig också mot att det inte ställs samma krav på återvinning av förbrukade plastförpackningar som på andra förpackningar.

– Vi önskar att Naturvårdsverket slutar att subventionera plastförpackningar och höjer återvinningskravet till samma nivå som för övriga förpackningar samt utfärdar ett förbud mot linjära plastförpackningar, säger Kim Olsson.

Tillsammans med Packbridge – ett internationellt kluster för förpackningsindustrin med säte i sydvästra Skåne – vill NSR utbyta kompetens och kreativa idéer för att skapa nya affärsmöjligheter och minska det onödiga avfallet.

– Plasten har fått mycket massmedial kritik under våren men vår spaning är att branschen insett behovet av att även plastförpackningar måste vara cirkulära för att ha en plats i framtidens samhälle. Det räcker inte att bara komma halvvägs! Denna resa vill NSR vara med att bidra till och därför får plastförpackningen priset som Årets sopa, säger Kim Olsson.

Årets sopa initierades för att stimulera utvecklandet av mer cirkulära produkter. Priset delas ut i samband med arrangemanget NSR-dagen – en branschdag vars syfte är att inspirera till långsiktigt hållbara val.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

​Den 16 maj delar det kommunala renhållningsbolaget NSR AB ut benchlearning-priset Årets sopa för första gången. Pristagare är plastförpackningen. Motiveringen är att plastförpackningen är ett resurskrävande material som är svårt att återvinna och orsakar nedskräpning.​

Läs vidare »
Media no image

Nordvästra Skånes biodlarförening är Årets Kretslöpare

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 12:30 CEST

Den 16 maj delar NSR ut priset Årets Kretslöpare på NSR-dagen i Helsingborg. Utmärkelsen går i år till Nordvästra Skånes biodlarförening för deras viktiga arbete med att hålla växternas biologiska kretslopp vid liv. Med utmärkelsen Årets Kretslöpare vill NSR uppmärksamma engagemang som bidrar till det kretsloppsbaserade samhället.

Bin och humlor är mycket värdefulla för jordbruket och för ekosystemen. Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin gör alltså inte bara honung, utan också livsviktiga insatser för människans överlevnad. Dessvärre är bina hotade på många olika sätt idag. Under 2000-talet har det kommit rapporter om sjukdomar, bekämpningsmedel och miljöförändringar som lett till att bin och humlor minskat drastiskt i antal över hela världen.

Biodlarna ser till att växternas biologiska kretslopp hålls vid liv och utvecklas. De spelar en viktig roll både för honungsproduktionen men alltså också för pollineringen. I Sverige bedrivs biodling i alla län. Ett hundratal personer bedriver yrkesmässig biodling men de flesta biodlare bedriver sin verksamhet i mindre skala.

– Årets pristagare – Nordvästra Skånes biodlarförening – är ett föredöme inom ekologisk pedagogik och hållbar konsumtion, säger Kim Olsson, VD, NSR AB.

Prissumman är på 25 000 kronor och delas ut tillsammans med ett diplom.

Miljöpriset "Årets kretslöpare" delas i år ut för åttonde gången. Bakom priset står Nordvästra Skånes Renhållning, NSR AB, och dess tidigare VD Dag Lewis-Jonsson. När han slutade som VD för bolaget 26 år efter dess grundande, instiftades en fond av NSR:s styrelse för fortsatt miljöarbete i hans anda, med visionen att arbeta för ett avfallsfritt samhälle. Flera samarbetspartners till NSR har också bidragit till fondens medel. Pristagaren utses av Dag Lewis-Jonsson tillsammans med NSR:s presidium.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.

Den 16 maj delar NSR ut priset Årets Kretslöpare på NSR-dagen i Helsingborg. Utmärkelsen går i år till Nordvästra Skånes biodlarförening för deras viktiga arbete med att hålla växternas biologiska kretslopp vid liv. Med utmärkelsen Årets Kretslöpare vill NSR uppmärksamma engagemang som bidrar till det kretsloppsbaserade samhället.

Läs vidare »
O1pwsnjpnx41dsizegzquq

NSR:s VD om miljöministerns förslag: ”En utvecklingsinjektion för branschen”

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2017 13:40 CET

​Kommunerna ska ha fullt ansvar för insamlingssystem för hushållsavfall enligt miljöministerns förslag som offentliggjorts.

Jujrqxerv7f52miqemjo

Båstad får ut mest av matavfallet

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2017 09:08 CET

Båstad är den kommun som får ut mest av sitt insamlade matavfall. 61 procent av allt det som samlas in nyttiggörs i from av biogödsel och biogas.

Lkfftv6dd9h27fmwrt0a

Nytt besökssystem på återvinningscentraler vid årsskiftet ska göra det mer rättvist

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2016 09:58 CET

​Våren 2016 togs steg för att göra servicen på NSR:s återvinningscentraler mer tillgänglig för alla i regionen. Från att tidigare enbart ha varit till för hushållens grovavfall öppnade vi upp för småföretagare. Vid årsskiftet görs ytterligare en förändring för att fördela kostnaderna mer rättvist. Då har privatpersoner tillgång till 12 fria besök per person och år.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Senior Advisor, NSR AB
 • hanseric.nilsson@nsr.se
 • 042-400 13 61

 • Presskontakt
 • Kommunikatör Vera Park/NSR AB
 • gxmartqmin.dybdwphgboherwcifg@hipojbnsr.wlse
 • 042-400 1332

Om NSR AB

NSR - ett regionalt miljöföretag i världsklass

NSR uppgift är att verka för avfallsminimering och miljönytta samt skapa konkurrensfördelar för nordvästra Skåne. Som miljöföretag arbetar NSR för ett långsiktigt hållbart samhälle genom ständiga förbättringar av effektivitet och kundnytta.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. I regionen bor totalt ca 225 000 invånare. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun. Idag är vi i företagskoncernen inklusive partners industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta.

Adress

 • NSR AB
 • Hjortshögsvägen 1
 • 251 89 Helsingborg

Länkar