Skip to main content

​NSR i topp med miljövänlig avfallshantering och låga avgifter

Nyhet   •   Feb 01, 2016 10:00 CET

Fyra av NSR:s sex ägarkommuner hamnar i topp 5 när Avfall Sverige rankar Sveriges bästa miljökommuner. Matavfallsinsamling och fastighetsnära insamling av källsorterat material är några av framgångsfaktorerna i regionen.

Det är kommunerna Bjuv, Åstorp, Båstad och Helsingborg som rankas från plats 2 till 5 i Avfall Sveriges kategori Bästa miljökommuner 2014. Resultatet baseras på miljöindex för avfallshantering för Sveriges kommuner. I miljöindexet ingår uppgifter om miljövänliga drivmedel, hushållsavfall till materialåtervinning, matavfall till biologisk behandling samt mängd avfall till deponi.

Smarta system

Att hela fyra stycken av NSR:s sex ägarkommuner ligger i topp, precis efter Trollhättan som kniper första platsen, är anmärkningsvärt. Vad är hemligheten bakom det goda resultatet?

- Detta är först och främst ett fantastiskt kvitto på att det miljöuppdrag vi utför för våra ägarkommuner och invånare håller en hög nivå i en nationell jämförelse. En tydlig framgångsfaktor är bland annat den långsiktiga satsningen på fastighetsnära insamling av källsorterat material i regionen. Vår strategiska satsning att byta ut fordonsflottan till biogasdrivna fordon samt göra miljösäkrade upphandlingar är också viktiga faktorer, säger Cecilia Holmblad, renhållningschef på NSR.

Låg taxa sticker ut

NSR sticker dessutom ut i en annan nationell jämförelse, Nils Holgersson-rapporten 2015. En undersökning där kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning för flerfamiljshus i hela Sverige jämförs. Här rankas Helsingborg som nummer fem över kommuner med lägsta avgift för hämtning av hushållsavfall vid bostadsfastigheter. Höganäs hamnade, av totalt 290 kommuner, på plats 13, Ängelholm på 33, Båstad på 77 och Åstorp och Bjuv på 96:e plats.

Om Avfall Sveriges undersökning

Den årliga rapporten ”Hushållsavfall i siffror” innehåller avfallsstatistik från riksnivå ned till kommunnivå. Det handlar bland annat om mängder avfall, avfallsavgifter, kundnöjdhet, återvinning och övriga uppgifter om avfallshanteringen i kommunen. I rapporten presenteras kommuner i kommunindex (25-i-topp) för bästa avfallsverksamhet, miljö, kundnöjdhet och återvinningscentraler.

Om Nils Holgersson-rapporten

Undersökningen görs av Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten "Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". I rapporten "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

För mer information:

Cecilia Holmblad, Avdelningschef Kommun & Hushåll, NSR AB

cecilia.holmblad@nsr.se, tfn 042-400 13 92

Kim Olsson, VD, NSR AB

kim.olsson@nsr.se, tfn 042–400 13 10