Skip to main content

​Avfall Sverige: Nordvästra Skåne är svenska mästare!

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 13:35 CEST

Nordvästra Skåne är bäst i Sverige när det gäller avfall och återvinning. Det stod klart när branschorganisationen Avfall Sverige under tisdagen delade ut priset Årets avfallsverksamhet till NSR under årsmötet i Gävle.

Vanligtvis utser Avfall Sverige en kommun varje år, men i detta fall har NSR:s ägarkommuner placerat sig högt i rankningen och NSR-regionen har därmed tagit täten i landet.

Resultatet är baserat på ett sammanvägt index för miljö- och kundnöjdhet för Sveriges alla kommuner från 2015. Här räknas allt från källsorteringsgrad och matavfallsmängder, till miljöanpassade drivmedel och service på återvinningscentralen in.

"Enormt kretslopp"

Kim Olsson tog emot priset under förmiddagen.

”Det känns fantastiskt roligt! NSR:s medarbetare och samarbetspartners gör runt 3 miljoner serviceuppdrag ute hos kund varje år. Utöver det har vi nära 1 miljon besökare på återvinningscentralerna. Det är ett enormt kretslopp och det är tack vare samspelet med alla nordvästskåningar som gör att vår region är bäst i Sverige. Nu nöjer vi oss inte här utan vill fortsätta att utveckla miljöarbetet genom digitalisering samt genom att minska det onödiga avfallet tillsammans med kommunerna.”, säger Kim Olsson, VD på NSR.

Lätt att göra rätt

Bra källsortering i jämförelse med övriga landet är en av anledningarna till att regionen sticker ut.

”Insamlingssystem med fyrfackskärl för villahushåll är en av anledningarna till att vi sticker ut i Sverige. Med en egen återvinningsstation hemma vid tomten är det enkelt för invånarna att källsortera vilket ger en hög återvinningsgrad. Det är därmed inte bara NSR:s pris, det är en utmärkelse till alla som källsorterar i miljörum och kvarter runtom i regionen. En annan anledning är att NSR varit tidiga med att byta ut fossila bränslen för transporter, vilket också gjort skillnad i bedömningen.”, säger Cecilia Holmblad, chef på avdelningen för Kommun & Hushåll på NSR.

Utvecklingsresan fortsätter

Men utmärkelsen Årets avfallsverksamhet innebär inte att NSR är i mål, resan har bara börjat. Just nu pågår ett stort förändringsarbete för att effektivisera kommunernas avfallshantering, främja avfallsförebyggande och utveckla NSR:s industriparkskoncept. Det har därmed varit ett intensivt år för NSR och utmaningar på vägen har påverkat kundernas avfallsinsamling under våren.

”När dessa stora förändringar är genomförda är vi rustade för att leverera en ännu bättre miljötjänst till våra kunder.”, säger Cecilia Holmblad.

För mer information:

Kim Olsson, VD, NSR AB

Tfn 042-400 1310, kim.olsson@nsr.se

Cecilia Holmblad, avdelningschef Kommun & Hushåll, NSR AB

Tfn 042-400 1392, cecilia.holmblad@nsr.se

Helena Eriksson, kommunikatör, NSR AB

Tfn 042-400 1389, helena.eriksson@nsr.se


Fakta:

>> Parametrar som Avfall Sverige tittat på

Miljöindex

 • Andel av hushållsavfallet som går till materialåtervinning
 • Andel matavfall som nyttiggörs som växtnäring och energi (=rötning)
 • Andel miljöanpassade drivmedel
 • Avfallsmängder, mängd mat- och restavfall,
 • förpackningar/tidningar och mängd avfall till deponering
 • Plockanalys; farligt avfall och tidningar/förpackningar

Kundnöjdhet

 • Avfallshantering, villa
 • Besök ÅVC
 • Information


>> Så mycket källsorterade NSR:s kommuner 2015

Källsorteringsgrad för matavfall och återvinningsmaterial från fastighetsnära insamling vid hushållen i NSR:s kommuner i kg/invånare och år.

 • Bjuv 57 %
 • Båstad 54 %
 • Helsingborg 43 %
 • Höganäs 48 %
 • Åstorp 54 %
 • Ängelholm 48 %


>> Nordvästra Skåne vs resten av landet

Vad är det som är unikt i vår region när det gäller avfallshantering och återvinning?

Fyrfackskärl för enkel källsortering

Systemet med fastighetsnära insamling av förpackningar, tidningar, mat- och restavfall för villor gör det smidigt att källsortera.

Fossilfria transporter

NSR har varit tidiga med att byta ut fossila drivmedel till miljöanpassad biogas.

Tidigt ute

Nordvästra Skåne har en lång bakgrund inom utveckling av återvinning och hantering av avfall. Bland annat infördes matavfallssortering för biogasproduktion på prov redan 1998.

Tuff politik

NSR:s ägarkommuner var tidiga i Sverige med att sätta höga politiska mål för avfallsförebyggande och en mer hållbar region.

En hållbar affärsmodell

NSR:s nya affärsmodell går ut på att det billigaste och mest klimatsmarta avfallet är det som inte uppstår. Den traditionella modellen i branschen är att mer avfall ger mer intäkter.

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm och är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm  har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.