Skip to main content

Båstadborna källsorterar bättre – men batterier och rakapparater hamnar fortfarande fel

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2014 07:00 CET

Källsorteringen i Båstad tar ett steg i rätt riktning! Stickprover på avfall från kommunen visar att sorteringen av både förpackningar, tidningar och matavfall har förbättrats under 2013 jämfört med 2012. Men elavfall och avfall med farliga ämnen hamnar fortfarande i restavfallet.

Varje år genomför NSR en plockanalys på avfallet som slängs i Båstads kommun. Avfallet sorteras och kategoriseras då för hand. Tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, farligt avfall, matavfall - allt sorteras ut för att se hur mycket av restavfallet som faktiskt hade kunnat återvinnas.  Stickprovet gjordes i december i ett villaområde inom Båstads tätort.

88 % matavfall blev biogas

Resultatet var bättre än på mycket länge och glädjande var att både utsorteringen av förpackningar, tidningar och matavfall hade ökat mot tidigare år. Vid 2012 års analys var det över 58 % procent av vikten som hade kunnat sorteras ut och 2013 var det nere på 42 %. Källsorteringsgraden låg på hela 88 % för matavfall motsvarande siffra förra året var 73 %. Det vill säga av allt matavfall som slängdes kunde 88 % skickas vidare för att bli biogas och biogödsel istället för att enbart eldas upp. Siffrorna från 2012 och 2013 kommer från olika områden i Båstads kommun men ger trots det en indikation om hur kommunen ligger till. Och utfallet är tydligt: källsorteringsgraden i Båstad för matavfall har inte varit så bra vid någon plockanalys sedan 2010.

- Det känns mycket inspirerande för framtiden att jobba vidare med ökad sortering i Båstads kommun med så fina resultat, säger Lotta Lewis-Jonsson, miljöingenjör på NSR

Direkt feedback med hängare på kärlen

En rad insatser har gjorts för att förbättra utsorteringen och kvaliteten på framförallt matavfallet under de senaste åren. Under 2013 har fokus varit att ge bättre feedback direkt till kunden genom att chaufförerna, som tömmer kärlen, placerar en hängare på kärlet när avfallet varit felsorterat. Information om matavfallssortering har även lagts i brevlådan. Något som verkar ha fått god effekt i vissa områden i kommunen. Under 2014 jobbar vi för att nå Båstads fritidsboenden i större utsträckning.

Farliga ämnen i restavfallet

Men förbättringspotential finns för Båstadbornas sortering. Analyserna visade att mycket elektronikavfall och farligt avfall hamnar i hushållens restavfall bl a återfanns en adventsljusstake, mobiltelefon, rakapparat, lampor och batterier i stickprovet. Elavfall och annat farligt avfall kan innehålla en mängd farliga ämnen som kvicksilver, bly, flamskyddsmedel etc och det är därför viktigt att detta hanteras separat. Alla hushåll i Båstads kommun har fastighetsnära insamling av detta avfall genom den röda boxen som hämtas sex gånger per år efter beställning och därför borde detta avfall inte ligga i restavfallet. Kunder som saknar en röd box kan beställa en via NSR:s kundservice.  Sedan december finns det även ett insamlingsskåp för småelektronik på Willys i Hemmesslöv som vi hoppas kommer användas flitigt.

- Vi måste troligtvis också se över hur vi informerar om detta avfall och öka medvetenheten om varför man ska sortera ut sitt elektronikavfall och farliga avfall, säger Lotta Lewis-Jonsson.

Detta fanns i Båstads restavfall 2013

Typ av avfall/fraktion

Vikt %

Matavfall

9,8 %

Trädgårdsavfall

4,2 %

Tidningar och förpackningar

27,2 %

Farligt avfall

0,11 %

El & elektronik

0,61 %

Restavfall

58,1 %

Totalt

100 %


För mer information kontakta:Lotta Lewis-Jonsson, miljöingenjör, NSR AB Tel 042-400 13 97

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm och är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm  har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.