Skip to main content

Brand på NSR i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jul 14, 2009 08:45 CEST

Vid 16.30 tiden idag självantände restavfall från industriföretag på NSR återvinningsanläggning i Helsingborg. Branden spred sig hastigt i avfallet på sorteringsplattan men Helsingborgs brandförsvar var snabbt på plats och bekämpade elden. NSR-personal i hjullastare bistår brandförsvaret i släckningsarbetet genom att täcka med jordmassor.

- Vad vi vet nu är det cirka 400-500 ton avfall som brinner och även elektriska siktmaskiner har blivit övertända som är värda ett antal miljoner kronor styck, säger Björn Larsson, marknadschef på NSR.

Släckningsarbetet beräknas pågå hela natten.

Restavfall består av trä, plast, papper och annat avfall som uppstår i den dagliga verksamheten på olika typer av företag. På sorteringsplattan placeras alltid avfallet i strängar med breda gator mellan sig, för att vara enkelt att sortera. Det arbetssättet underlättar också när denna typ av händelse inträffar och det gör släckningsarbetet effektivare. Branden kommer inte att medföra några driftstörningar på NSR återvinningsanläggning. Nya ytor för sortering av industriavfall kommer snarast att färdigställas. Återvinningsanläggningen kommer troligtvis att hålla öppet i morgon.

NSR och Helsingborgs brandförsvar har sedan flera år tillbaka utvecklat en beredskapsplan för liknande händelser. I beredskapsplanen ingår bland annat kontinuerliga brandövningar och brandinspektioner av verksamheten.

Fakta om NSR:
NSR arbetar med matreialåtervinning, biologisk behandling och utvinning av biogas. NSR har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001. Genom samarbete inom NSR:s intresseområden deltar vi aktivt och påverkar den utveckling som sker inom återvinningsbranschen. Våra kunder drar fördel av detta eftersom vi på NSR kan erbjuda en affärspartner som har kompetens inom alla slags avfall.
NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Båstat, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Björn Larsson, Marknadschef, NSR AB. Tel 042-400 13 28.

Med Vänlig Hälsning

Maria Wallentin