Skip to main content

Det är lätt att sortera rätt under Helsingborgsfestivalen

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2012 11:00 CEST

Även i år har festivalbesökarna möjlighet att sortera resterna av älgkebaben rätt. Det ska vara lätt att sortera rätt även på festival och om inte maten äts upp så kan den sorteras och bli biogas. Biogas driver stadsbussarna och alla festivalfirare har möjlighet att göra en dubbel miljöinsats – sortera rätt och åka buss.

Festar ni så återvinner vi

Även i år står alltså miljön i fokus när Helsingborgsfestivalen fortsätter vara ett miljömärkt event. NSR ser till att besökare, krögare och knallar har möjlighet att sortera sitt avfall och finns på plats i Helsingborgs kretsloppstält på Sundstorget.

För att underlätta sorteringen för festivalbesökare har NSR satt ut fem bemannade miljöstationer på festivalens mattorg; GA-torg, Sundstorget och Hamntorget. Här finns möjlighet att sortera allt från resterna av älgkebaben till thaimatsboxen. Detta innebär pappersförpackningar, hårdplastförpackningar, matavfall och restavfall. Festivalens krögare och knallar har sorteringskärl och containrar nära tillhands och de har möjlighet att sortera wellpapp, mjukplast och restavfall i 14 containrar. NSR sätter även ut ca 240 restavfallskärl från norr till söder för att hålla staden fri från nedskräpning.

Helsingborgs kretsloppstält

NSR finns under festivalen på plats i Helsingborgs kretsloppstält tillsammans med miljöaktörer från staden. Här kan besökarna träffa Helsingborgs miljöbyrå, H+, NSR och NSVA och testa sina miljökunskaper i kreativa tävlingar och aktiviteter. Helsingborgs kretsloppstält finns på Sundstorget och är öppet torsdag 15-19, fredag 11-19 och lördag 8-19 (sekretariat för Sundstrampet mellan ca kl 8-13).

Det är alltså lätt att bli en miljösmart festivalfirare. Tävla i NSR:s frågesport om matavfall, sortera ditt bananskal rätt och åk buss så kan du festa medan vi återvinner.

 

För mer information:

Martina Tapper, NSR tel 042-400 13 37

Karolina Nilsen, Helsingborgs miljöbyrå tel 042-105801

Stefan Vegehall, NSVA tel 010-490 98 53

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett regionalt återvinningsföretag i världsklass. Vi arbetar med avfallsminimering, renhållning, materialåtervinning och behandling av avfall samt försäljning av varor och tjänster. Genom samarbete inom NSR:s intresseområden deltar vi aktivt och påverkar den utveckling som sker inom återvinningsbranschen. Våra kunder drar fördel av detta eftersom vi på NSR kan erbjuda en affärspartner som har kompetens inom alla slags avfall.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. NSR har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

Bifogade filer

PDF-dokument