Skip to main content

Doggybagkampanj får pris från Avfall Sverige

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 10:19 CEST

Rädda matresterna! Det var uppmaningen i den kampanj NSR, Nårab samt renhållningen för Ängelholm och Höganäs genomförde i höstas för att uppmärksamma det onödiga matsvinnet. Nu har doggybagkampanjen fått pris för bästa svenska projekt av Avfall Sverige.

Rädda matresterna syftade till att uppmärksamma det onödiga matsvinnet i nordvästra Skåne, framförallt det som uppstår på restaurangbesökares tallrikar. I ett konkret försök att minska matsvinnet placerades doggybags ut på bl a Väla restaurangtorg. Kampanjen fick stor uppmärksamhet i såväl lokala som sociala medier och över 600 doggybags användes under kampanjveckan.

Utmärkelse för bästa svenska projekt

Branschorganisationen Avfall Sverige har nu utsett Rädda matresterna till bästa svenska projekt i Europa Minskar Avfallet 2013. Detta tillsammans med Hässleholms renhållning som gjorde en liknande insats för att minska matsvinnet. Utmärkelsen delades ut vid Avfall Sveriges årsmöte i Borås den 20 maj.

Mindre mängd onödigt matavfall under 2013

Stickprover, som NSR har gjort på hushållsavfall i regionen, indikerar på att mängden onödigt matavfall som slängs har minskat. Av allt matavfall som slängdes i restavfallet och den bruna papperspåsen under 2013 var 21 % så kallat onödigt matavfall som inte hade behövts slängas om det hanterats på rätt sätt. En klar förbättring från 2012 då motsvarande siffra var 32 %.


För mer information:

Helena Eriksson, kommunikationsenheten, NSR

helena.eriksson@nsr.se eller 042-400 13 89

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm och är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm  har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.