Skip to main content

Familjen Helsingborg bröt trenden och minskade avfallet

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2018 07:30 CEST

Att minska mängden avfall betyder inte att leva ett sämre liv, visade testfamiljerna i projektet Skitlite 2020. Foto: Rickard Johnsson

Som vanligt under högkonjunktur ökade den totala mängden avfall från hushållen i Sverige mellan 2010 och 2016. Men med ett nationellt uppmärksammat projekt lyckades Familjen Helsingborg bryta trenden. Under perioden minskade mängden hushållsavfall i regionen.

Att bryta den järnhårda kopplingen mellan högkonjunktur och växande avfallsberg har länge verkat vara en omöjlig uppgift. Och mycket riktigt ökade den totala mängden hushållsavfall i Sverige med 11 procent mellan 2010 och 2016.

Men de 11 kommunerna i Familjen Helsingborg – tidigare Skåne Nordväst – och renhållningsbolagen LSR, NSR och Nårab lyckades med uppgiften. Under perioden minskade den totala mängden avfall från hushållen i regionen med 19 procent.

Minskningen beror främst på att onödigt matavfall har minskat och att man definierat verksamheten tydligare i hushållsavfall och verksamhetsavfall för att få korrekt statistisk. Och under samma period minskade mängden restavfall – det avfall som hamnar i soppåsen – med 12 procent. Medan den i resten av landet ökade med 4 procent.

Avfallsprojekt blev hållbarhetssatsning

Förklaringen till framgången är projektet Skitlite 2020. Det satte upp några riktigt tuffa mål, som att minska hushållens totala mängd avfall från 500 kilo till 320 per person och år fram till 2020. Och hushållens restavfall från 200 till 100 kilo per person och år.

– Tillsammans med de övriga målen utvecklades det hela till ett hållbarhetsprojekt – ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi var först i Sverige med detta, säger Cecilia Holmblad som är renhållningschef vid NSR, Nordvästra Skånes Renhållningsbolag.

Ett gott liv med mindre sopor

I en del av projektet visade sex testfamiljer tydligt att målen gick att nå – utan att man behövde göra avkall på sin livskvalitet.

– Vi fick fokus på hur mycket avfall folk genererar och hur mycket av det som är onödigt. Till exempel leksaker som barnen inte vill ha men får ändå när man köper en hamburgare. De blir ofta sopor direkt, säger Cecilia Holmblad.

Så sent som på 1980-talet hade vi mycket mindre avfall än nu men levde ett gott liv ändå, konstaterar hon.

– Att minska avfallet betyder inte att leva ett sämre liv, utan ett annorlunda liv. Att få till den förändringen måste också bli det långsiktiga politiska målet. För detta är inte något vi kan lösa snabbt.

Projektet Skitlite 2020 blev årets förebyggare på Recyclinggalan 2014 och NSR fick utmärkelsen årets avfallsbolag av branschorganisationen Avfall Sverige 2015. Projektet är nu avvecklat men målsättningarna lever vidare i den ordinarie verksamheten. Vill du veta mer om projektet och hur Familjen Helsingborg arbetar nu? Läs den sammanfattande slutrapporten bifogad detta pressmeddelande eller kontakta Cecilia Holmblad, 

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.