Skip to main content

Hur ska avfall hanteras i framtiden?

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2019 07:30 CET

Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Samtidigt har förslag till ny renhållningsordning tagits fram till samtliga kommuner utom Helsingborgs stad, som påbörjar sitt arbete 2019.

Förslagen är nu ute för samråd. Det betyder att invånare och intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter. De utställda förslagen finns att läsa på respektive kommuns hemsida samt på nsr.se/remiss-avfallsplan och i upptryckt upplaga på Bjuvs bibliotek, Båstads bibliotek, Båstad kommunhus, stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg, gamla järnvägsstationen och servicecenter i Höganäs, medborgarkontoret i Åstorp, Åstorps bibliotek, Ängelholms stadsbibliotek, stadshuset i Ängelholm samt på NSR:s huvudkontor i Helsingborg.

Kom och prata med oss!

Personal från NSR AB kommer att finnas på följande platser för att svara på frågor.

Bjuv 7 mars 17.00-19.00, biblioteket

Båstad 19 mars 16.00-18.00, kommunhuset

Helsingborg 4 mars 15.00-16.30, stadsbyggnadsförvaltningen

Höganäs 12 mars 17.00-19.00, Citycross i Höganäs

Åstorp 14 mars 15.30-17.00, medborgarkontoret

Ängelholm 5 mars 17.00-19.00, stadsbiblioteket

En gemensam regional avfallsplan ökar genomslagskraften

Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa. Tidigare har varje kommun haft sin egen avfallsplan. Med det nya gemensamma dokumentet ökar nu möjligheten till samarbeten och kommunerna kan sätta skärptare mål tillsammans för ökad effekt.

Vad är en renhållningsordning?

I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska fungera inom kommunen. I den kan fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare läsa om vem som ansvarar för vad, när det gäller hur avfall ska hanteras. Den beskriver till exempel hur ofta avfall ska hämtas, hur transportvägar ska se ut och hur kärl ska placeras.

Så lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan ska lämnas skriftligen senast den 31 mars till: NSR AB, 251 89 Helsingborg alternativt via e-post till nsr@nsr.se

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.