Skip to main content

Matsvinn för tio miljarder i soporna

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2012 11:43 CEST

2011 års Årsrapport av plockanalyser för hushållsavfall visar att det finns både ekonomiska och miljömässiga skäl att fortsätta undersöka och understödja förbättrad källsortering av hushållens avfall.

Rapporten visar att matsvinnet, främst i form av ätbart frukt & grönt, bröd och tillagad mat under 2011 uppgick till 200.000 ton totalt i Sverige. Konsumentvärdet för detta svinn uppgår till 10 miljarder kronor.

I landets soppåsar finns också 400.000 ton förpackningar och returpapper med ett återvinningsvärde av 200 miljoner kronor.

Utöver den separat insamlade mängden farligt avfall från hushållen hamnar ytterligare 10 % i soppåsen och för smått elavfall hamnar 5 % i soppåsen. I årsmängder för Sverige motsvarar detta 3.000 ton farligt avfall och 4.000 ton smått elavfall.  

Kostnaden för ett ansvarsfullt omhändertagande av 7.000 ton farligt avfall och smått elavfall uppgår till 30 miljoner kronor. Däremot är det negativa miljövärdet av att giftigt avfall hamnar fel och därmed omhändertas med metoder avsedda för vanligt avfall i dagsläget inte möjlig att beräkna på samma sätt som återvinningsvärdena ovan. Det är därför angeläget att etablera ett effektivt system för nationell uppföljning av insamling och behandling av farligt avfall. En sådan uppföljning behöver därefter kompletteras med forskning kring samhällskostnaden för diffus spridning av miljögifter – både i produkter och i avfall. Detta för att kunna uppnå det nationella miljömålet ”En giftfri miljö”.  

Analysen baseras på 160 plockanalyser av hushållens kärl- och säckavfall över hela landet genomförda av Nordvästra Skånes Renhållnings AB i Helsingborg och SAKAB i Kumla. Årsrapporten är sammanställd av Miljö- och avfallsbyrån i Västerås.  

Hela årsrapporten finns att beställa till självkostnadspris på adress plockanalyser@fritzell.com

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

Björn Larsson, marknadschef NSR 070-647 32 28, bjorn.larsson@nsr.se

Thomas Olsson, marknadschef SAKAB 070-375 78 20, thomas.olsson@sakab.se

NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) är ett regionalt återvinningsföretag i världsklass. Vi arbetar med avfallsminimering, renhållning, materialåtervinning och behandling av avfall samt försäljning av varor och tjänster. Genom samarbete inom NSR:s intresseområden deltar vi aktivt och påverkar den utveckling som sker inom återvinningsbranschen. Våra kunder drar fördel av detta eftersom vi på NSR kan erbjuda en affärspartner som har kompetens inom alla slags avfall.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. NSR har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

SAKAB är Sveriges ledande miljöföretag inom giftfri återvinning av avfall. Vi erbjuder industri och samhälle kompletta lösningar för att ta hand om farligt avfall och förorenade markområden. Vi finns i hela landet och för oss är miljö- och kundnyttan en självklarhet. SAKAB ingår i E.ON Sverige-koncernen.