Skip to main content

Nästan en fjärdedel av matavfallet kastas i onödan

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 11:40 CET

22 procent av allt matavfall som slängs i NSR-regionen är vad vi kallar onödigt matavfall det vill säga sådant matavfall som inte hade behövt kastats om vi planerat lite bättre. Detta motsvarar 21 kg per invånare eller nästan 100 kg per hushåll.

Onödigt matavfall kan vara rester av tillagad mat, ätbara grönsaker och frukt eller oöppnade förpackningar av mat. Under 2011 har NSR gjort plockanalyser på både restavfall och matavfall för att undersöka hur mycket matavfall som finns i restavfallet, hur väl matavfallet sorteras ut samt hur stor del av det som slängs är onödigt matavfall. 

Totalt slänger vi 95,5 kg matavfall per person och år i NSR-regionen. Av detta sorterar vi ut 55 kg som matavfall i den bruna påsen som går till biogasproduktion. 40,5 kg per person och år sorteras aldrig ut som matavfall utan hamnar i restavfallet. Det är också i restavfallet som vi hittar det mesta av det onödiga matavfallet. 

Totalt i NSR regionen slängs det 5065 ton onödigt matavfall på ett år.

Det onödiga matavfallet utgör en stor miljöpåverkan. Minskar vi matavfallssvinnet minskar miljöbelastningen. Förutom detta utgör det också en stor privatekonomisk kostnad. I Naturvårdsverkets rapport, ”Nyttan av att minska livsmedelssvinnet i hela kedjan”, beräknar man att ett kilo minskat matavfall motsvarar en minskad kostnad på 49 kr. Det vill säga ett hushåll på fyra personer skulle kunna sin matkostnad med 4116 kr per år om man planerar sina inköp bättre och äter upp den mat man köper hem. 

Tips på hur du kan minska ditt matavfallsvinn kan du hitta på www.nsr.se eller delta i tävlingen på facebook/nsr facebook/nårab.

För mer information kontakta:
Sanita Vukicevic, Utredningsingenjör, NSR AB, 042-400 13 27
Cecilia Holmblad, Renhållningschef, NSR AB 042-400 13 92

 

NSR arbetar med materialåtervinning, biologisk behandling och utvinning av biogas. NSR har ett miljöledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001.

NSR ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Båstad, Bjuv, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm.