Skip to main content

NSR:s VD om miljöministerns förslag: ”En utvecklingsinjektion för branschen”

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 13:40 CET

Fotograf: Rickard Johnsson/Studio-e CC (BY NC ND)

Kommunerna ska ha fullt ansvar för insamlingssystem för hushållsavfall enligt miljöministerns förslag som offentliggjorts. NSR förespråkar även hårdare reglering av förbränning av återvinningsmaterial. ”Det är en utvecklingsinjektion för branschen”, säger NSR:s VD Kim Olsson.

Efter år av utredningar gav regeringen i maj 2016 förslag om att kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för förpackningsmaterial och returpapper. Ett ansvar som idag är delat mellan kommuner och producenter. I dag presenterade miljöminister Karolina Skog sina ideer på hur det nya insamlingsansvaret kan utformas i praktiken.

Läs mer här:

NSR:s VD Kim Olsson tar emot förslaget med stort intresse.

”Det är tydligt ställningstagande för ett mer kretsloppsbaserat Sverige från regeringens sida. Förslaget ligger i linje med den verksamhet NSR redan idag bedriver tillsammans med ägarkommunerna i nordvästra Skåne. Redan för 15 år satsade regionen för att utveckla mer effektiva kretslopp genom att införa fastighetsnära insamling såväl för villahushåll som flerfamiljsbostäder.

Miljöministerns förslag är en bekräftelse på att detta är rätt väg att gå nationellt. Nordvästra Skåne är ett exempel på att det är möjligt att kombinera kostnadseffektivitet och ett utökat insamlingsansvar samtidigt som vi kan verka för regional utveckling.”, säger Kim Olsson, VD, NSR AB.

Verklighet i nordvästra Skåne

Nordvästra Skåne och NSR var bland de första i Sverige att möjliggöra fastighetsnära insamling vid fastigheten. Idag har fem av sex ägarkommuner insamlingssystemet, i Helsingborg har 98 % av villahushållen fyrfackskärl.

Våren 2016 prisades regionens återvinningsarbete då NSR blev Årets avfallsverksamhet av branschorganisationen Avfall Sverige. Samtidigt rankades Helsingborg som femte kommun i landet med lägst avgift för hämtning av hushållsavfall vid bostadsfastigheter enligt Nils Holgersson-rapporten 2016.

Ökad återvinning

”Regeringens förslag på hårdare krav för materialåtervinning är en utmaning men samtidigt en utvecklingsinjektion i kedjan för material, produktion och återvinning. Faktum är att hushållens avfallsmängder till 50 % består av förpackningsmaterial vilket gör detta till ett naturligt steg framåt. Här finns möjligheter för utveckling som är intressanta för svenskt näringsliv, offentlig verksamhet och därigenom den internationella marknaden.”, säger Kim Olsson.

NSR har under de senaste åren NSR skiftat affärsmodell, från traditionell reaktiv avfallshantering till ett proaktivt förebyggande där det billigaste och mest miljösmarta avfallet är det som inte uppstår. Återvinningsanläggningen i Helsingborg är nu en arena för miljöteknik och regional utveckling. Konceptet, som kallas Vera Park, syftar till att vara ett kluster för cirkulär ekonomi och avfallsbransch i ett samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.

För mer information:

Kim Olsson, VD, NSR AB

Kim.olsson@nsr.se

+46 42-400 1391

Hans Eric Nilsson, senior advisor, NSR AB

Hans-eric.nilsson@nsr.se

042-400 1361

För kontakt och förmedling internt:

Martin Dyberg, Strategisk kommunikatör

martin.dyberg@nsr.se

042-400 1332

Cecilia Holmblad, avd chef, Kommun & Hushåll, NSR AB

cecilia.holmblad@nsr.se

042-400 1392

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm och är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp och Ängelholm  har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.