Skip to main content

NSR säljer majoriteten av dotterbolag till Ohlssons AB

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 15:00 CET

Lagstiftningen blir allt mer begränsande för kommunala bolags möjligheter att verka på en konkurrensutsatt marknad. Därför tog den dåvarande styrelsen för NSR AB, under 2011, ett inriktningsbeslut att sälja majoriteten av dotterbolaget NSR Återvinning AB. Under den två år långa processen har NSR:s ägardirektiv förändrats med en tydligare fokusering på det kommunala uppdraget samt att samtliga kommunfullmäktige i de sex ägarkommunerna har godkänt en majoritetsförsäljning av aktierna i NSR Återvinning AB.

NSR Återvinning arbetar med att hjälpa privata företag att hitta lösningar gällande avfallsminimering, sortering och återvinning av avfall. Verksamheten konkurrerar med privata återvinningsföretag men har en unik affärsmodell. Dessutom har NSR Återvinning AB satsat på biogasdrivna insamlingsfordon.

Beslutet kommer inte att medföra några förändringar för NSR Återvinnings kunder och företagets befintliga personal kommer att arbeta vidare enligt nuvarande affärsmodell.

Försäljningsprocessen, som leddes av en extern företagsmäklare, är nu avslutad. NSR Återvinning AB har värderats till cirka 40 miljoner kronor och NSR:s styrelse har beslutat att sälja 51 % av bolaget till Ohlssons AB. NSR Återvinning AB ska fortsätta att utvecklas utifrån sin nuvarande inriktning och ska även framöver bidra till ökad konkurrens.

– Det var viktigt att hitta en lösning som gynnar både NSR AB och NSR Återvinning AB och med fokus på såväl miljönytta som regional utveckling och ekonomi. Styrelsen var helt enig om att Ohlssons AB var det företag som på bästa sätt uppfyllde de samlade kriterierna och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Lana Tihic ordförande i NSR:s styrelse.

Aktieöverlåtelsen kommer ske vid månadsskiftet mars/ april.

För mer information:
Lana Tihic, ordf 0736-80 86 47, lana.tihic@nsr.se
Inger Nilsson, vice ordf 0727-290091, inger.nilsson@nsr.se
Christer Ohlsson, VD 0418-45 02 01, christer.ohlsson@ohlssons.se

Fakta om NSR AB:
NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm och har 165 anställda. NSR arbetar med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle och samtidigt trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Båstad har vi renhållningsansvaret och sköter kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.

Fakta om NSR Återvinning AB:
NSR Återvinning AB arbetar med olika tjänster som syftar till att hjälpa privata företag att hitta lösningar gällande avfallsminimering, sortering och återvinning av avfall. Kundservice, ordermottagning, ekonomistöd och chaufförer som kör biogasdrivna fordon är tjänster som finns bland företagets 20-tal anställda.