Skip to main content

Nya återvinningscentralen i Ängelholm står klar

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2013 13:15 CEST

I höstas påbörjades ombyggnationen av återvinningscentralen på Nordalagatan 1 i Ängelholm med siktet inställt på en mer säker och modern återvinningscentral för framtiden samt ett verktyg för ängelholmarnas fortsatta miljöarbete. Nu står resultatet klart – en dubbelt så stor återvinningscentral för privatpersoner med effektivare avfallshantering och utökat utrymme för återbruk.

En igelkott för ökad säkerhet
En upphöjd plattform fungerar som utgångspunkt för sortering av grovavfall på den nyutvecklade återvinningscentralen. Plattformen, som kommit att kallas igelkotten för sin taggiga profil, skiljer besökarna från anläggningens arbetsfordon och skapar en säkrare miljö för både besökare och personal.

Hitta enkelt med skyltar
Skyltar och symboler på avfall och återvinningsmaterial har också fått sig en rejäl uppdatering för att det ska vara enkelt att hitta rätt på återvinningscentralen. För att underlätta turen till återvinningscentralen ytterligare finns karta och packlista att hitta på NSR:s hemsida. Med hjälp av denna kan kunderna optimera packningen av sina fordon och enkelt lasta av när de väl är på centralen.

Nya säkrare utrymmen för farligt avfall
Under taket till den gamla sorteringsytan finns nu en byggnad med personalutrymme, lokaler för farligt avfall samt yta för elavfall. Lokalen för farligt avfall har anpassats för optimal och säker hantering av kemikalier och liknande avfall. Här lämnar kunderna in sina kemikalier på en disk och tas sedan omhand av personal. Dörren till lokalen har fått en automatisk dörröppnare för de kunder som har händerna fulla vid avlastning. Möjlighet att skölja händerna finns också väl inne i lokalen. För god service gentemot kunderna finns nu också en kund-WC på plats.

Den bästa sopan är den som inte uppstår
Mycket av det som slängs på återvinningscentralen är fullt fungerande saker. På den nya återvinningscentralen kan kunderna välja att lämna in fungerande grejer till utrymmet som kallas Återbruket istället för att kasta dem. Detta är det bästa verktyget för Ängelholms fortsatta miljöarbete samt ett steg i ledet mot avfallsminimering i regionen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Återinvigning 30 augusti
Den 30 augusti invigs återvinningscentralen i Ängelholm officiellt. Då visar vi upp återvinningscentralen för de som är intresserade och firar till tonerna av Engelholm Marchingband. För mer info gå i på nsr.se.

Pressvisning

Måndagen den 12 augusti finns projektledare Conny Wettergren samt Christer Örning, från tekniska nämnden Ängelholms kommun, på plats under förmiddagen för visning och demo för press. Vid intresse av att närvara; ta kontakt via nedanstående uppgifter.

För mer information om:

Projektet - Conny Wettergren, anläggningschef, tfn: 042-400 13 60
Tekniska nämnden, Ängelholms kommun - Christer Örning, ordf, tfn: 0705-25 40 00
NSR AB - Kim Olsson, vd, tfn: 042-400 13 10

 

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm ochI är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Båstad har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.