Skip to main content

Sommarsäsong ger sämre matavfallssortering i Båstad

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2013 09:32 CEST

Sommarsäsong och ledighet lockar många semesterfirare till Båstad med omnejd. Men alla sommargäster är inte vana vid att matavfall ska sorteras och slängas i den bruna papperspåsen. En tredjedel av Båstadhushållens matavfall har varit felaktigt sorterat under första delen av sommaren.

Matavfall från hushåll i nordvästra Skåne blir till biogas för bussar och bilar i regionen. Ett förnyelsebart fordonsbränsle baserat på potatisskal, fiskrens och annat som blir över vid matlagning. I Båstad har matavfall sorterats ut sedan 2005 men för gäster som är besökande från andra kommuner och länder är matavfallssortering inte en självklarhet.

Under första delen av sommarsäsongen 2013 har andelen oanvändbart matavfall från Båstad varit markant högre än i regionen som helhet. Under maj- och junimånad blev i snitt 4,8 % av det insamlade matavfallet underklassat i NSR-regionen. I Båstad var jämförande siffra under maj och juni 30,3 %, matavfall som därmed inte kan bli biogas. I matavfallet från Båstad hittas bland annat påsar med restavfall, mjukplast och trädgårdsavfall. Dålig sortering kan förutom minskad produktion av biogas på sikt även innebära höjd avfallstaxa.

För att informera och påminna sommargäster och boende i Båstad kommer NSR under ett antal veckor framöver att finnas på plats utanför den lokala ICA-butiken. Måndagar och fredagar mellan kl 10.00–14.00 kommer vi dela ut matavfallspåsar styckevis till de som saknar hemma samt broschyrer om hur matavfallssortering går till. För de som behöver fler papperspåsar för matavfall finns dessa att hämta på NSR:s återvinningscentral, Englandsdalsvägen 76 i Båstad.

Matavfallsinformation i Båstad

Var? Utanför ICA, Båstad

När? Måndagar & fredagar kl 10.00-14.00. 19, 22, 26, 29 juli, 2, 5, 9 augusti


För mer information:

Louise Alexandersson, miljöingenjör, avd Kommun & Hushåll, NSR AB

Tfn 042-400 1386

 

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm ochI är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Båstad har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.

 

Bifogade filer

PDF-dokument