Skip to main content

Sophjältar och matavfallsfrågesport – NSR laddar för Helsingborgsfestivalen

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2013 13:21 CEST

Sophjältar och matavfallsfrågesport

– NSR laddar för Helsingborgsfestivalen

Under Helsingborgsfestivalen kommer det vara extra lätt att få svar på frågor om sortering, avfallskärl och återvinning. Då finns NSR på plats i festivaltält i Stadsparken för att möta festivalbesökarna.

Med lekfulla aktiviteter och tävlingar vill NSR inspirera och engagera besökarna kring sortering av bl a matavfall.  Nordvästskåningen slänger i snitt 100 kilo matavfall per år, men allt hamnar inte i den bruna papperspåsen för matavfall. Ca 50 % av matavfallet slängs istället i restavfall och kan därmed inte kan bli biogas och biogödsel till regionen. Frågesport ska göra att festivalbesökarna får upp ögonen för hur mycket som går till spillo.

Sophjälte i tjänst

I NSR:s festivaltält kommer också en ny sorteringsexpert att finnas representerad - Sophjälten. Barn, unga som gamla, är välkomna att färglägga sophjältebilder eller ta chansen att vinna sophjältetatueringar i frågesportstävling. Redan nu finns Sophjälten på plats i Helsingborgs city – han pryder nämligen stadens soptunnor.

Fler event väntar för NSR

Förutom Helsingborgsfestivalen finns NSR under sommaren närvarande vid en rad evenemang och festivaler i regionen. För NSR är det ett viktigt forum för att möta kunderna där de bor och verkar samt vara tillgängliga för dialog på plats ute i kommunerna. Efter Helsingborgsfestivalen väntar Bjuvskalaset, Drottningshögsdagen samt Ödåkradagen.

För mer information:

Helena Eriksson, informationssamordnare, NSR AB

E-post helena.eriksson@nsr.se

Tfn 042-400 1389

Träffa NSR på Helsingborgsfestivalen

Var?

Stadsparken, Helsingborg

När?

Torsdag 15.00 – 18.00

Fredag 11.00 – 18.00

Lördag 11.00 – 18.00


NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm ochI är idag i företagskoncernen inklusive partners i industriparken drygt 300 engagerade medarbetare som skapar miljönytta. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle samt att i verksamheten trygga en god arbetsmiljö för alla aktörer.NSR arbetar även med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. I Bjuv, Åstorp, Helsingborg och Båstad har vi renhållningsansvaret och hanterar kundservice för kommuninvånarna. NSR:s styrelse består av politiska representanter från respektive ägarkommun.

 

Bifogade filer

PDF-dokument